CFE: Mai am şi alte oi…

Print Friendly, PDF & Email

Autor: pr. Renzo Bonetti
Traducere: pr. Mihai Vătămănelu OFMConv.
Sursa: MisteroGrande.org

Cateheza 26
„Mai am şi alte oi…”
Text de bază: In 10,12-16

Dragi prieteni,

Bunul Păstor

Bunul Păstor

Ne reîntâlnim din nou în această seară în jurul unei persoane care ne implică pe toţi, e Isus Domnul. Vrem să auzim din nou Cuvântul Său în stare să ajungă la inimă. Vrem să-l auzim din nou în unele expresii pe care le citim în Evanghelie, expresii care ne ating inima şi ştim că sunt pline de viaţă şi de iubire.

Tema asupra căreia vom reflecta în această seară este: „Mai am şi alte oi…” Este expresia pe care Isus o foloseşte în parabola Bunului Păstor, „mai am şi alte oi…” Să-l ascultăm din Evanghelia lui Ioan, cap. 10, vers. 12-16.

11 Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun îşi dă viaţa pentru oi. 12 Cel plătit şi care nu este păstor, căruia nu-i aparţin oile, vede că vine lupul, lasă oile şi fuge, iar lupul le răpeşte şi le împrăştie; 13 pentru că este plătit şi nu-i pasă de oi. 14 Eu sunt păstorul cel bun. Eu le cunosc pe ale Mele şi ale Mele mă cunosc pe Mine 15 aşa cum mă cunoaşte Tatăl şi Eu îl cunosc pe Tatăl; iar Eu însumi îmi pun viaţa pentru oi. 16 Mai am şi alte oi, care nu sunt din staulul acesta; şi pe acelea trebuie să le aduc; iar ele vor asculta glasul Meu şi va fi o singură turmă şi un singur păstor.

În aceste întâlniri ale noastre experimentăm cu adevărat prezenţa lui Isus, îl simţim ca o persoană vie aproape de noi, am putea spune că ne simţim mângâiaţi de El. E adevărat că şi din partea noastră, a voastră a tuturor, există disponibilitatea care este la fel de importantă, disponibilitatea de a te lăsa iubit, de a permite să ţi se vorbească. Dumnezeu ne-ar putea iubi cu o iubire imensă dar dacă noi nu ne lăsăm iubiţi, acea iubirea ne fuge de sub picioare precum vântul pe lângă piatră.

Domnul ne poate umple de inspiraţii şi de cuvinte, dar dacă urechile noastre rămân închise, nici unul dintre acele cuvinte nu va putea intra în inimă. Cu aceste întâlniri ale noastre experimentăm faptul de a-l auzi vorbind, de a ne simţi iubiţi, dar e adevărat şi că deja începând cu rugăciunea de laudă, cu împărtăşirea reciprocă a credinţei, inima ni se deschide, ne lăsăm iubiţi, permitem să ni se vorbească, am putea spune că ne bucurăm de El, împărtăşim prezenţa Sa. Şi aici, formând o familie cu El, formând un singur trup cu El, cuvintele lui Isus răsună şi mai puternic: „mai am şi alte oi…”

Fac trimitere, pentru moment, la o experienţă care cu siguranţă s-a petrecut cu mulţi dintre voi. Frecventând în aceşti ani familiile, nu am ieşit niciodată de la o familie vizitată fără să ştiu numărul fiilor, pentru că devenea mereu inevitabil din partea soţilor vizitaţi să spună: mai avem un fiu, mai avem doi fii. În cazul în care unul, doi fii erau prezenţi, mereu, dar mereu ieşea din gura acelor părinţi un „dar”. Dar mai avem unul, mai avem unul care e la şcoală, mai avem un alt fiu care se află la mătuşa noastră, mai avem un fiu care este în armată, mai avem un fiu la universitate. Niciodată, în conştiinţa unui tată ori a unei mame vizitaţi de către mine, nu a lipsit grija de a spune: mai este un fiu care acum nu este aici în seara asta, pe care dvs. nu-l puteţi întâlni dar este, există, mai avem unul, mai avem un alt fiu. Şi uneori, ca pentru a confirma acest adevăr dacă ar fi fost necesar, erau gata să aducă o fotografie, un tablou ca să arate şi pe acel fiu, mai avem un alt fiu.

Aceasta este experienţa noastră, a voastră de zi cu zi. Transpunem această experienţă pentru a înţelege această pagină evanghelică: „mai am şi alte oi…„, şi pe acelea trebuie să le conduc să-l cunoască pe Tatăl pentru că Tatăl le cunoaşte, Tatăl cunoaşte glasul lor. Lăsaţi-vă pătrunşi încă o dată de acest cuvânt al lui Isus care parcă se aseamănă, mai mult, parcă e vocea multiplicată a mii de taţi şi mii de mame: „mai am şi alte oi…”, mai am un fiu, mai am alţi doi fii, mai am şi alte oi.

Să permitem ca inima noastră să fie pătrunsă de acest cuvânt al lui Isus, „mai am şi alte oi…”, care se aseamănă mult cu un alt cuvânt al lui Isus de pe cruce: „Mi-e sete!” Şi nu e cu siguranţă doar setea de apă, ci „mi-e sete” înseamnă „îmi doresc prezenţa, doresc apropierea„. „Mai am şi alte oi…” devine cuvântul nostru, devine drumul nostru de parcurs în căutarea oiţei pierdute. Ele cunosc glasul meu şi eu cunosc glasul lor.

Încercaţi puţin să vă gândiţi la atâtea persoane care trăiesc în apropierea casei voastre, colegi de muncă pe care îi întâlniţi în diferite ambiente publice, încercaţi să meditaţi în inima voastră: Isus cunoaşte vocea acestor persoane, Isus cunoaşte aceste persoane pe nume, Isus le iubeşte pe aceste persoane. Atunci vă veţi da seama de frumuseţea întâlnirii CFE care devine imediat dorinţă de a-l face cunoscut pe Isus, de a comunica propria bucurie, de a spune ce sentimente încercăm întâlnindu-l. Atunci vom înţelege tăria cu care Isus acţionează: „mai am şi alte oi…” şi pe acelea trebuie să le caut, şi pe acestea vreau să le conduc. A găsit oiţa pierdută şi a pus-o pe umerii Săi… Sau acea expresie încă şi mai clară: „Foc am venit să aduc pe pământ şi cât de mult aş vrea ca acesta să ardă„.

Spunem din nou aceste lucruri pentru că şi noi, odată cu trecerea timpului, alături de Isus, ascultând Cuvântul său, adorându-l, iubindu-l în Euharistie, împărtăşindu-l între noi, creşte şi inima noastră alături de inima Sa. Bucuraţi-vă dacă se întâmplă aceasta, bucuraţi-vă dacă începeţi să priviţi înafara voastră, înafara propriului cuib, înafara familiei, înafara comunităţii, înseamnă că inima voastră începe să se conformeze celei a lui Isus. A avea inima lui Isus, atent la fiecare persoană. Ca nimeni să nu treacă pe alături fără ca noi – chiar fără măcar să ne deschidem gura – să nu îl iubim din inimă.

Încercaţi să vi-l imaginaţi pe Isus la locul vostru de muncă, credeţi că nu i-ar iubi pe toţi, chiar şi persoana cea mai antipatică? Încercaţi să vi-l imaginaţi pe Isus locuind în casa voastră, cum i-ar privi pe vecini? Încercaţi să vi-l imaginaţi pe Isus ruda voastră! Nu vi se cere să faceţi miracole, ci să începem a avea Inima lui Isus în ceea ce priveşte persoanele. De aici, lista inimii, acea faimoasă listă a inimii – şi repetăm iarăşi pentru cei nou veniţi – adică dintre toate persoanele pe care le întâlnesc în fiecare săptămână, să individualizez 2-3 persoane pentru care să mă implic în mod particular. Am putea spune cu Inima lui Isus: 2-3 persoane departe de credinţă, nepracticante ori care au pierdut entuziasmul credinţei, care sunt neîncrezătoare, 2-3 persoane pentru care, asemenea lui Isus, vreau să mă implic a le sui pe spate. Vă amintiţi de oiţa pierdută de turmă, El o găseşte, o curăţă şi o pune pe spatele Său.

Să încercăm să avem inima lui Isus capabilă de acest tip de atenţie care, pe urmă, nu începe ţinând discursuri, o ştim bine şi ne amintim aceasta, ci porneşte începând să ne rugăm pentru aceste persoane din lista inimii. Şi când ne-am rugat, inima e gata de a iubi la fel ca Isus, la acest moment începem să facem câte un gest de iubire, mici gesturi de iubire; a îndepărta un spin de pe haină, din inimă, a deschide o uşă, un gest de amabilitate, orice lucru prin care indirect să se spună: eu, în locul lui Isus, în numele lui Isus te iubesc. Tu nu o ştii, nici măcar nu-ţi descopăr numele lui Isus, dar eu te iubesc, vreau să fiu amabil cu tine, vreau să te primesc, vreau să te ascult, vreau să-ţi telefonez, vreau să te vizitez, vreau să te invit, vreau să te însoţesc, în numele lui Isus vreau să te port pe umerii mei. Şi la fel cum a făcut Isus, fără a judeca, niciodată să nu judecăm! Dimpotrivă, să-i iubim mereu pe toţi cu specificitatea lor şi întotdeauna cu maximă discreţie!

Maximă discreţie pentru lucrurile pe care le auziţi în comunitate, dar şi pentru cele pe care le auziţi înafara comunităţii în ceea ce priveşte persoanele. Ştirile despre persoane nu sunt marfă de schimb, vorbele despre persoane în comunitate, înafara comunităţii nu sunt marfă de schimb, nu face parte din actul de iubire descoperirea secretelor. Iubirea per se este discretă, nu iubim în târg! A respecta o persoană cu Inima lui Isus înseamnă a o respecta profund.

Aşadar, lista inimii, pentru a-mi putea pune pe umeri pe cineva, pentru a mă ruga pentru aceste persoane, pentru a face gesturi de iubire pentru aceste persoane. Şi atunci ne dorim nu doar să ascultăm cuvintele lui Isus ci şi să le trăi împreună cu El. Încercaţi să intraţi în această fază a ascultării cuvântului, adică a o trăi împreună cu Isus. Încercaţi, în intimitatea inimii, în această seară, aici, a repeta în inimă: mai am şi alte oi… mai am alţi fraţi, mai am un fiu! Tatăl meu mai are un fiu. Dumnezeu Tatăl mai are şi alţi fii, mai am şi alte oi! Repetaţi aceasta în inimă ştiind că de cealaltă parte este multă aşteptare. Câte persoane au nevoie de a fi individualizate, iubite, să primească această veste! Câte persoane doresc să fie atinse de iubirea lui Dumnezeu!

De la simplul gest care face să apară ascultarea, atenţia, până la întrebarea: Tu de ce eşti mai mereu mulţumit? Tu de ce eşti mai mereu încrezător? Şi vine acel răspuns foarte frumos pe care toţi suntem invitaţi să-l dăm: pentru că l-am cunoscut pe Domnul Isus! De când l-am cunoscut pe Domnul, de când am decis că El este Domnul meu, de când merg să-l întâlnesc în Euharistie, de când merg la Liturghie, de când am început să mă rog cu soţia mea, cu soţul meu, viaţa mea şi-a extins orizontul, entuziasmul meu a crescut, ochii mei şi-au sporit capacitatea de a vedea dincolo de aparenţe.

Intrăm în inima lui Isus nu doar pentru a-l auzi vorbind, ci pentru a avea aceeaşi inimă a Sa, aceeaşi capacitate a Sa de a iubi. Dar atenţie, s-ar putea adăuga şi în acest moment ispita: dar cine poate face acestea, acestea sunt doar cuvinte frumoase! Cine dă ascultare acestor ispite înseamnă că a şi fost deja învins de diavol, pentru că este un cuvânt foarte clar al lui Isus, chiar din Vechiul Testament făcut apoi personal: Voi pune în voi Spiritul Meu, voi lua de la voi inima de piatră şi vă voi da o inimă de carne. Vă voi da Spiritul Meu! Voi veţi iubi cu Spiritul Meu, veţi putea iubi cu inima Mea! Nu e închipuire, e dar, iar cel care l-a experimentat ştie cât este de adevărat!

toată seria aici (ca fişiere Word)Posted in Spiritualitate.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *