CFE: Lista inimii

Print Friendly, PDF & Email

Autor: pr. Renzo Bonetti
Traducere: pr. Mihai Vătămănelu OFMConv.
Sursa: MisteroGrande.org

Cateheza 10
Lista inimii
Text de bază: In 17,18-26

Dragi prieteni,

Arătaţi iubire

Arătaţi iubire

Iată-ne aici încă o dată, în jurul Domnului Isus, pentru a asculta Cuvântul Său, ca şi ucenicii Săi, ca şi apostolii Săi în cenacol, exact aşa, pentru că în această seară vrem să reflectăm despre Cuvântul lui Isus, ceea ce El le-a spus apostolilor Săi la ultima Cină.

Aşa citim în capitolul 17 din Evanghelia lui Ioan, începând de la versetul 18:

18 După cum m-ai trimis pe Mine în lume, şi Eu îi trimit pe ei în lume 19 şi pentru ei mă consacru pe Mine însumi, ca şi ei să fie consacraţi în adevăr. 20 Nu mă rog numai pentru ei, ci şi pentru cei care vor crede în Mine, prin cuvântul lor, 21 ca toţi să fie una, după cum Tu, Tată, eşti în Mine şi Eu în Tine, ca şi ei să fie una în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu m-ai trimis. 22 Iar Eu le-am dat gloria pe care mi-ai dat-o, ca ei să fie una, după cum Noi suntem una: 23 Eu în ei şi Tu în Mine, ca să fie desăvârşiţi în unire, încât să cunoască lumea că Tu m-ai trimis şi i-ai iubit pe ei, aşa cum m-ai iubit pe Mine. 24 Tată, vreau ca acolo unde sunt Eu să fie cu Mine şi cei pe care mi i-ai dat, ca să vadă gloria Mea, pe care mi-ai dat-o, pentru că Tu m-ai iubit înainte de crearea lumii. 25 Tată drept, lumea nu te-a cunoscut, dar Eu te-am cunoscut, iar aceştia au cunoscut că Tu m-ai trimis. 26 Eu le-am făcut cunoscut numele Tău şi-l voi face cunoscut, pentru ca iubirea cu care m-ai iubit pe Mine să fie în ei şi Eu în ei”.

Cred că pentru voi toţi este destul de pătrunzător prezentă în faţa ochilor această scenă a lui Isus reunit cu apostolii Săi în încăperea cenacolului. Inima bate puternic în toţi, în Isus şi în apostoli. Ştim că este un moment decisiv şi Isus pare că-şi deschide inima pe deplin, într-o manieră unică. Şi e conştient că este în ajunul morţii; îi simte pe ai Săi ca pe o parte din sine, parte a destinului Său. Dar observaţi ceea ce spune Isus: în timp ce se roagă pentru ei, pentru apostoli, se roagă să aibă aceeaşi viaţă, să fie uniţi între ei cum este El unit cu Tatăl. În acelaşi timp în care Isus, am putea spune noi, trăieşte în comunitatea Sa familială, trăieşte în comunitatea familială cu cei pe care i-a chemat pe nume, unul câte unul.

În timp ce se afla acolo, pe cine are la inimă în momentul cel mai intim de comuniune cu ei? Pe cei care sunt afară: pentru ca lumea să ştie, pentru ca lumea să creadă; este acolo, în întregime îndreptat spre ei, gata să le dea lor inima şi viaţa; dar pe cine-i mai are în inimă? Doar pe cei pe care îi are înainte? Privindu-i pe nume, sunt 12, inclusiv cel care îl va trăda. Dar doar pe ei? Nu! Pe toţi ceilalţi, lumea, pentru ca lumea să creadă; toţi ceilalţi, „am venit şi pentru ei”. Simţiţi această expresie atât de puternică: Isus se roagă pentru cei care cred şi vor crede în El, pentru cei care vor crede prin cuvântul apostolilor, pentru cei care – spune versetul 20 – prin cuvântul lor „vor crede în Mine, pentru ca şi aceştia să fie una, un singur lucru, precum Tu Tată eşti în Mine„. Ce mister de iubire! Şi acolo se bucură comunitatea familială pe care a înfăptuit-o El. Trăieşte cu ea într-un moment dramatic în care pare că ar trebui să se închidă asemenea unui arici, pentru a păstra acea atmosferă atât de puternică, atât de frumoasă. Isus le încredinţează secretele Tatălui, le spune că este în legătură cu Tatăl, le descoperă apostolilor întreaga iubire. Ioan pune capul său pe pieptul lui Isus, această intimitate puternică, această cină împreună: „Luaţi şi mâncaţi!” Dar inima lui Isus unde este? Este afară! Este cu ei, dar este şi afară! Amintiţi-vă acel cuvânt al lui Isus asupra pâinii şi a vinului: „acesta este trupul Meu şi acesta este sângele Meu pentru voi, şi pentru toţi; pentru voi, şi pentru toţi; pentru ca lumea să ştie, pentru cei care vor crede prin cuvântul vostru„.

Aşa este şi comunitatea familială: pentru voi şi pentru toţi, pentru voi şi pentru cei pe care îi veţi întâlni. Încercaţi, în acest moment în care Isus este aici în mijlocul nostru, încercaţi să-i simţiţi în inimă pe toţi, toată ţara, încercaţi să o simţiţi; pe toţi, pe toţi cei apropiaţi, pe colegi, pe prieteni, prietene, pe toţi, pe cei care îi întâlniţi la supermarket, la muncă, la bar, încercaţi să îi simţiţi pe toţi, să aveţi inima lui Isus în acest moment. Şi cu inima lui Isus să spuneţi: pentru ca lumea să ştie, pentru ca lumea să creadă, pentru ca alţii să creadă, pentru ca toţi să creadă, cei pe care îi întâlnim. Încercaţi să le simţiţi acestea în inimă, pentru că înainte de toate trebuie să simţi lucrurile.

Şi atunci înţelegem sensul comunităţii familiale: pentru voi şi pentru toţi. Înţelegem ce vrea să spună: să ne bucurăm de intimitatea cu Isus, şi cu Isus să simţim respiraţia altora, a tuturor, pentru voi şi pentru toţi. Iată de ce apar tot mai clare şi iniţiativele cele mai simple. Acel discurs pe care l-am făcut despre lista inimii. Pentru ce? Pentru că noi voim – fiecare dintre voi să se gândească – : eu vreau să îi iubesc cu inima lui Isus pe cei pe care îi voi întâlni de-a lungul întregii săptămâni viitoare; pe toţi vreau să-i iubesc. Şi atunci încercaţi în acea listă pe care o aveţi în mână, unde este scrisă lista inimii, încercaţi să puneţi toate persoanele pe care le întâlniţi, dar nu pentru a-i număra, nu pentru a şti câţi sunt, ci pentru a fi ca inima lui Isus, nu îmi scapă niciunul, sunt atent la toţi, asemenea lui Isus, căruia nu-i scăpa nici un detaliu.

Vă amintiţi momentul în care Isus, înghesuit de mulţime, îi întreabă pe ucenicii săi: „Cine m-a atins?” Şi apostolii reacţionează spunându-i: „Doamne, te înghesuie din toate părţile şi Tu întrebi cine te-a atins?” „Cineva m-a atins, am simţit o forţă care a ieşit din Mine„. Aşa să ne aşezăm înaintea Domnului şi să facem toate cu inima lui Isus. Atenţie, noi realizăm împărăţia lui Dumnezeu, nu o listă de cumpărături, înfăptuim împărăţia lui Dumnezeu, nu o listă de clienţi. Mă aşez cu inima lui Isus în rugăciune? În momentul rugăciunii mă aşez acolo şi fac lista inimii, adică lista tuturor persoanelor pe care le întâlnesc în fiecare zi. Le iubesc pe aceste persoane, le iubesc cu inima lui Isus, cu umilinţă, cu sinceritate, privesc aceste persoane şi mă gândesc cât le iubeşte Isus pe fiecare în parte. Pentru că eu vreau să am inima lui Isus; pentru voi şi pentru toţi, nu rămâneţi mici.

Fraţi şi surori, nu rămâneţi mici; comunitatea familială dacă este doar pentru voi, aceasta înseamnă că nu aţi înţeles inima lui Isus care vă iubeşte imens, pentru că vrea să iubească cu voi. Candela iubirii nu se termină cu voi, nu poate să se termine cu voi; candela iubirii lui Dumnezeu, fluviul, torentul iubirii lui Dumnezeu nu se poate opri la casa voastră, pentru că atunci nu mai este torentul lui Dumnezeu. Torentul lui Dumnezeu, iubirea lui Dumnezeu, fluviul lui Dumnezeu vă prinde, vă conduce, vă face să deveniţi voi înşivă; acest fluviu de iubire vă inundă. Puneţi-vă în locul lui Isus pentru a face această listă a inimii. Isus vrea să îi iubească pe toţi aceştia; voi să faceţi doar acest exerciţiu: să spuneţi în inimă „Isus îi iubeşte pe toţi, Isus îi vrea pe toţi cu sine”. Isus a pregătit pentru toţi un loc; încercaţi, vă veţi da seama, încercaţi să o faceţi în biserică, încercaţi să o faceţi în casa voastră, Isus vrea să iubească pe aceste 30 de persoane pe care le cunosc, pe aceste 40, încercaţi să o faceţi în fiecare zi, vă veţi da seama că inima voastră se va lărgi ca un acordeon, încercaţi, vă provoc!

Şi după ce aţi făcut aceasta, această listă făcută cu inima, cu inima lui Isus, începeţi să identificaţi 2-3 persoane. Şi de ce doar 2-3? Identificaţi aceste persoane invocând Spiritul Sfânt, rugându-vă. Isus ştie că noi nu îi putem iubi pe toţi în acelaşi timp, pentru că nu suntem chemaţi la modul general. Isus când i-a ales pe apostoli, i-a chemat pe toţi, i-a chemat pe cei 12 unul câte unul, pe nume. Nu suntem chemaţi toţi la modul general, în grup, să terminăm cu acele expresii ale creştinului: „eu îi iubesc pe toţi, eu îi iert pe toţi”. Suntem în mod concret cineva, avem o identitate.

Să facem această listă cu iubire. Astfel, aşa cum Isus i-a ales pe câţiva pentru a pune în ei toată iubirea Sa şi a purta această iubire în lume, la fel şi voi încercaţi să găsiţi 2-3 persoane, cărora, după părerea voastră, Domnul Isus doreşte să le transmită iubirea.

Să încercăm să trăim un cuvânt al lui Isus adresat mereu alor Săi: „pentru ca lumea să ştie că Tu m-ai trimis şi i-ai iubit cum m-ai iubit pe Mine; ca iubirea cu care m-ai iubit să fie în ei„. Cu alte cuvinte, Isus vrea să întâlnească personal pe cineva din lista voastră de prieteni: Isus nu spune doar că îi iubeşte pe toţi cei din lista voastră. Isus vă spune: „Iată, Eu prin tine vreau să întâlnesc pe cineva”. Cineva din lista ta să ştie că Tatăl îl iubeşte, că Isus îl iubeşte, cineva să ştie că iubirea pe care tu ai primit-o – tu, tu care asculţi – Isus o are şi faţă de 2 sau 3 persoane din lista ta. Şi vrea să le-o facă cunoscută. Isus vrea să-i facă cunoscut celui pe care tu ţi-l apropii, că tu îl iubeşti, că El îl iubeşte, că îi iubeşte prin tine!

Eşti disponibil să intri în acest foc de iubire, care este Isus, pentru a-l face cunoscut? Eşti disponibil să fii mâna lui Isus care mângâie pentru a face simţită iubirea Tatălui? Dacă vrei să vezi numai tu toată iubirea lui Dumnezeu, atunci nu cunoşti iubirea lui Dumnezeu. Spre cine vrei să îţi prelungeşti privirea pentru a face simţită iubirea lui Dumnezeu? Identificaţi 2,3 persoane şi pentru aceste persoane începeţi să vă rugaţi – 3, 4, 5, 10, 15, 20 de minute pe zi – până când simţiţi că Isus le iubeşte. Şi dacă nu le puteţi întâlni, începeţi să vă rugaţi, până când se vor crea circumstanţele pentru a le apropia, pentru a le sluji. Amintiţi-vă paşii: înainte rugăciunea, apoi slujirea, eventual vorbiţi între voi ce trebuie să faceţi. Dar înainte de toate, opriţi-vă asupra persoanelor din lista proprie. Lista o puteţi face după acea schemă pe care aţi primit-o şi la Şcoala de Evanghelizare, acolo unde se descrie ambientul de viaţă, reţeaua relaţională, în jurul unui nucleu, soţ-soţie, dar puteţi fi şi singuri, ori numai soţ sau soţie, numai el sau numai ea, ori o persoană văduvă sau singură sau în vârstă, luaţi-vă acea schiţă. Puneţi-vă voi în acel triunghi al familiei şi încercaţi să vedeţi persoanele pe care le aveţi în jurul vostru: vecinii, rudele, colegii, prietenii, şi începeţi să faceţi această listă în modul în care să permiteţi ca reflexul iubirii lui Dumnezeu să intre în voi; când voi începeţi să îi iubiţi pe alţii, iubirea lui Dumnezeu zvâcneşte în voi.

Începând să alcătuiţi lista inimii, începând să arătaţi şi să daţi iubirea lui Isus, aceasta arată cât sunteţi de ataşaţi de Isus. Dacă eu nu iubesc pe nimeni, nu duc la Isus pe nimeni. Aceasta vrea să spună că nu trăiesc din pasiunea şi iubirea lui Isus, ci din altceva; dar dorinţa lui Isus este aceea de a ajunge la fiecare persoană. Fiecare dintre voi să se întrebe: eu iubesc cu iubirea lui Isus? Eu am pasiunea lui Isus prin care să ajung la fiecare persoană? Doar aşa, legat de Isus, simt aceeaşi misiune a lui Isus pentru voi şi pentru toţi.

Iată sensul spiritual al unei liste a inimii, al unei liste de persoane. Este un mod de a spune cât de mult şi cum sunt ataşat de Isus. Şi în acelaşi timp, fraţi şi surori, este în joc destinul persoanelor. Pentru anumite persoane sunteţi doar voi aceia care vă puteţi apropia de ei. Poate nu vor vedea niciodată un preot, o soră, preotul şi sora nu vor putea să ajungă la toţi. Acea persoană poate fi atinsă doar de mine, doar privirea mea poate să ajungă la ea; doar eu pot să-i aduc iubirea lui Dumnezeu. Şi atunci, de fiecare dată când mă apropii, invoc pe Spiritul Sfânt; nu îi spun nimic, dar înlăuntrul meu mă rog până când se va realiza condiţia de a-i împărtăşi acel secret pe care eu îl am, secretul că trăiesc în comunitatea familială. Atunci ne vom bucura, vom simţi prezenţa lui Isus, care ne încălzeşte inima şi prin această întâlnire. Să nu uităm, acel cuvânt al lui Isus este pentru voi şi pentru toţi, pentru toţi.

toată seria aici (ca fişiere Word)Posted in Spiritualitate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *