CFE: Nu-l întristați pe Spiritul cel Sfânt al lui Dumnezeu

Print Friendly, PDF & Email

Autor: pr. Renzo Bonetti
Traducere: pr. Mirel-Mihai Demian
Sursa: MisteroGrande.org

Cateheza 174
Nu-l întristați pe Spiritul cel Sfânt al lui Dumnezeu
Text de bază: Ef 4, 17-32

Dragi prieteni,

Avem, din nou, bucuria de a asculta un Cuvânt diferit de celelalte cuvinte: este Cuvântul Domnului! E cuvântul Celui „pasionat” de noi; nu doar a trăit patima ci este pasionat de noi. Să ni-L imaginăm pe Isus, prezent în mijlocul nostru, manifestându-și pasiunea pentru fiecare dintre noi. El dorește să modeleze înlăuntrul ființei noastre precum un bijutier modelează aurul, asemenea unui iscusit brutar care știe să facă cea mai bună pâine. Cel ce e pasionat de noi vrea să scoată ce e mai bun din noi. Dorește să îmbobocească acea floare unică ce suntem fiecare dintre noi. Acest Cuvânt al Domnului îl luăm din Epistola către Ef 4,17-32:

17 Așadar, vă spun aceasta și dau mărturie în Domnul: să nu mai umblați cum umblă păgânii, în deșertăciunea minții lor, 18 având gândirea întunecată, străini de viața lui Dumnezeu din cauza ignoranței care este în ei, din cauza împietririi inimii lor! 19 Pierzând bunul simț, ei s-au dedat la libertinaj, practicând cu nesaț orice fel de necurăție. 20 Dar voi nu așa l-ați cunoscut pe Cristos. 21 Dacă l-ați ascultat pe El și ați fost învățați în El, după adevărul care este în Isus, 22 lăsați deoparte purtarea de mai înainte, omul cel vechi supus putrezirii din cauza poftelor amăgitoare! 23Înnoiți-vă spiritul minții voastre 24 și îmbrăcați-vă cu omul cel nou, cel creat după asemănarea lui Dumnezeu în dreptate și în sfințenia adevărului! 25 De aceea, îndepărtând falsitatea, fiecare să spună fratelui său adevărul pentru că suntem membre unii altora! 26 De vă mâniați, să nu păcătuiți! Să nu apună soarele peste mânia voastră! 27 Nu dați ocazie diavolului: 28 cel care fură să nu mai fure, ci mai degrabă să trudească muncind cu mâinile sale, făcând ceva bun ca să aibă din ce da celui care are nevoie! 29 Să nu iasă din gura voastră nicio vorbă rea, ci ceva bun, spre edificarea necesară, ca să dea har celor ce ascultă! 30Nu-l întristați pe Spiritul cel Sfânt al lui Dumnezeu cu al cărui sigiliu ați fost însemnați pentru ziua răscumpărării! 31 Să fie îndepărtate dintre voi orice amărăciune, furie, mânie, răcnet, blasfemie și orice răutate! 32 Dimpotrivă, fiți buni unii față de alții, înțelegători, iertându-vă unii pe alții, așa cum și Dumnezeu v-a iertat în Cristos!

După cum ați putut să observați, aceste rânduri pe care Sfântul Pavel ni le dăruiește descriu viața nouă în Cristos. Cine îl recunoaște pe Cristos ca Domn are înlăuntrul său noua viață. În sângele său curge o nouă viață. Dacă ne-am reunit aici, în acest moment, și l-am lăudat pe Domnul e pentru că îl recunoaștem ca Stăpân; dacă l-am recunoscut pe Isus care lucrează în viața noastră, suntem înlăuntrul acestei vieți noi. Dar tocmai atunci când suntem înlăuntrul acestei vieți noi există posibilitatea, așa cum spune acest Cuvânt al lui Dumnezeu, există posibilitatea să-i dăm prilej diavolului. Faptul că suntem sfințiți nu înseamnă că suntem imuni la ispite, la pericole sau la riscuri! Sfântul Pavel o spune clar: „Nu dați ocazie diavolului„. E teribil, e foarte puternic acest Cuvânt! Eu, comportându-mă într-un anumit mod, îi ofer diavolului posibilitatea să muncească. E îngrozitor! Eu pot să îi ofer diavolului un loc de muncă!

Și acum să analizăm diferitele fragmente ale acestei pagini din Cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți cum în primele versete, de la 17 la 19: „17 Așadar, vă spun aceasta și dau mărturie în Domnul: să nu mai umblați cum umblă păgânii, în deșertăciunea minții lor, 18 având gândirea întunecată, străini de viața lui Dumnezeu din cauza ignoranței care este în ei, din cauza împietririi inimii lor! 19 Pierzând bunul simț, ei s-au dedat la libertinaj, practicând cu nesaț orice fel de necurăție„, se poate observa că și cel care a fost cucerit de Cuvântul Domnului poate să sfârșească în cealaltă tabără. Poate să sfârșească să facă exact opusul a ceea ce l-a cucerit. Poate să devină insensibil: „ei s-au dedat la libertinaj”. Și se întâmplă așa pentru că nimeni dintre cei mântuiți, nimeni dintre cei care l-au recunoscut pe Isus ca Domn nu este de neatins, nimeni nu este de neatins! Să nu ne imaginăm că există un certificat de garanție în virtutea căruia, dacă suntem mântuiți, suntem intangibili pentru cel rău! Eu pot să fiu și sunt supus ispitei!

Unul dintre primele lucruri pe care trebuie să le fac este să verific dacă reușesc să întrevăd unde mă ispitește diavolul! Pentru că și eu pot să presupun că sunt pe calea cea bună. Pot să presupun că fac lucrurile bine. Astfel, nu îmi dau seama că îi ofer prilej diavolului! Apoi urmează acea expresie care ne reconfortează: „20 Dar voi nu așa l-ați cunoscut pe Cristos. 21 Dacă l-ați ascultat pe El și ați fost învățați în El, după adevărul care este în Isus, 22 lăsați deoparte purtarea de mai înainte, omul cel vechi supus putrezirii din cauza poftelor amăgitoare!” Lăsați deoparte omul care prin faptele lui sărăcește, persoana care e delăsătoare, care pătimește. Se vede că atunci când cineva L-a cunoscut pe Isus este un om plin de viață. E ca un arbore cu frunze drepte și pline de prospețime. E asemenea unei plante care este udată. Nu dă semne de oboseală, de prăbușire, de pierdere a fervorii vieții sau de întristare. Toate acestea nu se întâmplă dacă are Viața înlăuntrul său. Acela trăiește noutatea vieții în Cristos: „îmbrăcați-vă cu omul cel nou, cel creat după asemănarea lui Dumnezeu în dreptate și în sfințenia adevărului!

În ce constă frumusețea pe care Dumnezeu dorește să o elibereze din mine? V-ați întrebat vreodată? Priviți în jurul vostru! În ce constă frumusețea pe care Dumnezeu dorește să o elibereze din persoana care stă de-a dreapta mea sau din persoanele din jurul meu? În ce constă frumusețea? În acea frumusețe se sălășluiește paradisul! Gândiți-vă că în paradis vom vedea, în sfârșit, frumusețea în virtutea cărei Dumnezeu ne-a dorit în lume. E păcat că avem în fața ochilor felii de carne ce ne împiedică să vedem frumusețea pe care Dumnezeu a dat-o fiecărei persoane.

Și acum să-l ascultăm din nou pe Pavel, care ne vorbește cu prospețime: „De aceea, îndepărtând falsitatea, fiecare să spună fratelui său adevărul…” Să nu ne înșelăm pe noi, să nu-i înșelăm pe alții! Să spunem adevărul „pentru că suntem membre unii altora!” Încercați să încrucișați aceste două expresii: să spunem adevărul, știind că cel căruia vrei să-i spui adevărul este o parte a trupului tău. Spune-i mâinii tale adevărul, spune-i adevărul piciorului tău, spune-i adevărul celui care este parte din trupul tău! Acest lucru înseamnă să simți iubirea atât de intensă încât să fii capabil să vorbești cu fratele fără să judeci și fără să condamni, știind să-i vorbești ca unei părți din tine! De aici, îndemnul lui Pavel de a nu ne lăsa pradă mâniei: „Să nu apună soarele peste mânia voastră!

Urmează acea expresie pe care v-am amintit-o mai sus: „Nu dați ocazie diavolului: 28 cel care fură să nu mai fure, ci mai degrabă să trudească muncind cu mâinile sale făcând ceva bun ca să aibă din ce da celui care are nevoie!” Observați ce este evidențiat în această expresie; cine este obișnuit să trăiască pe spinarea altora? A fura înseamnă să nu lucrezi și să profiți de alții! Cine e obișnuit să fure să nu mai fure, ci să-și găsească o ocupație lucrând cu propriile mâini pentru a-i face părtași muncii sale pe cei care sunt în nevoie. Acest lucru înseamnă să lucrezi cu propriile mâini pentru a putea să faci fapte de caritate! De câte ori, și la nivel de Comunitate, riscăm doar să luăm fără să oferim! Acest lucru se întâmplă și în casele noastre! Eu, soțul, găsesc totul de-a gata! Eu, soția, găsesc totul de-a gata! Aș dori ca totul să fie de-a gata! Eu, fiul, cred că totul mi se cuvine… Oare, eu, cu adevărat nu pot să fac partea mea? Nu pot să fac partea mea în așa fel încât ceea ce fac să fie un semn al iubirii pe care le-o port altora? Un semn al carității!?

Și în cele din urmă Pavel ajunge să atingă aspectul cel mai sensibil, cel mai delicat: „29 Să nu iasă din gura voastră nicio vorbă rea, ci ceva bun, spre edificarea necesară, ca să dea har celor ce ascultă!” Cuvântul meu poate să construiască sau poate să distrugă. Încercați să vă gândiți la acest lucru! Eu vorbesc cu o altă persoană: cuvântul meu poate să construiască sau poate să distrugă. Vă aduceți aminte această expresie pe care v-am spus-o de mai multe ori: „Unde sunt doi sau uneori mai mulți adunați împreună, în numele Domnului, undeva este un al treilea care sughiță”. „Să nu iasă din gura voastră nicio vorbă rea, ci ceva bun, spre edificarea necesară, ca să dea har celor ce ascultă!”.

Ținând cont de aceste circumstanțe, consider că este necesar să reînviem viața Comunităților noastre de Evanghelizare. Noi am primit darul de a le putea iniția în acest oraș și de aceea dorim să le prezentăm tuturor fața autentică a CFE. Și care e oare aceasta? Fața autentică este cea a lui Isus! Fața lui Isus care întotdeauna ne face să creștem, fața lui Isus care dă viață, nu ia viața! Să începem, măcar de acum, să ne abținem de la cuvintele care judecă, de la cuvintele care acuză, de la cuvintele care nu construiesc, nu edifică. Alungați-le din gura voastră dacă doriți să fim făuritori de CFE, de Comunitate parohială și de comuniune! Această mortificare a judecăților să fie o sarcină pe care ne-o asumăm liber de acum, și dacă este posibil, până la sfârșitul zilelor noastre. Tot cuvântul ce iese din gura voastră să fie spre edificarea aproapelui.

Apoi Pavel folosește din nou o expresie foarte puternică: „Nu-l întristați pe Spiritul cel Sfânt al lui Dumnezeu…” Eu pot să îl chinui pe Spiritul Sfânt pe care L-am primit. Acest cuvânt mă impresionează! Eu, eu, preotul, eu, cel sau cea căsătorită, fiu sau fiică, eu pot să-L întristez pe Spiritul Sfânt, să-L chinui, să-L închid, să-L ascund și să-L întristez! Oare când îl întristez pe Spiritul Sfânt? De fiecare dată când păcătuiesc împotriva iubirii! De fiecare dată când acționez împotriva iubirii vorbind de rău, murmurând sau distrugând! De fiecare dată când îi ofer prilej diavolului eu îl întristez pe Spiritul Sfânt care este în mine. Spiritul Sfânt nu o ia la sănătoasa, pentru că s-a legat de noi, dragi prieteni! Când am primit Taina Mirului, Pecetea darului Spiritului Sfânt, s-a legat de noi! De aceea pot să îi chinui! „Taci, Spirite Sfinte! Nu te exprima, nu spune nimic! Eu comand, Spirite Sfinte! E just ca eu să spun ceea ce cred, chiar dacă vine de la cel viclean!” Ce mare tristețe! Nu-L umiliți pe Spiritul Sfânt!

Apoi ne este descris ceea ce exprimă lucrarea Spiritului Sfânt, ceea ce îl bucură pe Spiritul Sfânt: „31 Să fie îndepărtate dintre voi orice amărăciune, furie, mânie, răcnet, blasfemie și orice răutate!” Faceți o Spovadă bună, să facem o Spovadă bună pentru toate dățile când am păcătuit în acest sens. Luați în mână această pagină din Cuvântul Domnului pentru a pregăti o frumoasă Spovadă, pentru a fi gata să-i primim cu sinceritate pe frați în viețile noastre! Isus dorește să-i primească, Isus este – scuzați cuvântul – „produsul” pe care dorim să-L oferim lumii! Pavel ne spune lucrurile pozitive pe care trebuie să le facem: „32 Dimpotrivă, fiți buni unii față de alții, înțelegători, iertându-vă unii pe alții, așa cum și Dumnezeu v-a iertat în Cristos!” „Și ne iartă nouă greșelile noastre precum și noi iertăm greșiților noștri…” În măsura în care veți ierta veți fi iertați! „… fiți buni unii față de alții, înțelegători…”

Să fie acesta începutul unui drum de pregătire pentru a ne putea deschide și mai mult. În primul rând față Comunitatea noastră parohială, apoi față de lume, pentru a fi capabili să primim toate persoanele pe care Domnul le va trimite în viețile noastre. Fiecare întâlnire cu frații să se transforme într-o întâlnire cu Isus. De aceea, ne pregătim purificându-ne mintea, evitând să-i oferim diavolului prilej pentru a acționa. Dar mai presus de toate, să facem toate acestea deoarece nu dorim să-L întristăm pe Spiritul Sfânt. Și mai mult, dorim să evidențiem frumusețea darurilor Spiritului Sfânt care e în fiecare dintre noi. În primul rând eu vă mărturisesc că în fiecare dintre voi sunt mari daruri ale Spiritului Sfânt!

toată seria aici (ca fişiere Word)Posted in Spiritualitate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *