CFE: Care este proiectul meu?


Partea 170 din 176 din seria Comunităţi familiale de evanghelizare.
Print Friendly, PDF & Email

Autor: pr. Renzo Bonetti
Traducere: pr. Mirel-Mihai Demian
Sursa: MisteroGrande.org

Cateheza 170
Care este proiectul meu?
Text de bază: Mc 10,32-45

Dragi prieteni,

Să-L ascultăm pe Isus. El are să ne spună un Cuvânt prețios, un Cuvânt care cuprinde prezentul și viitorul nostru. Un cuvânt care conține adevărata noastră împlinire, profundă și totală. Să ascultăm cum ne vorbește Isus din Evanghelia după Mc 10,32-45:

32 Erau pe drum, urcând spre Ierusalim, iar Isus mergea înaintea lor. Ei erau uimiți, iar cei care veneau în urmă erau și de teamă. Luându-i din nou pe cei doisprezece, a început să le vorbească despre cele ce aveau să i se întâmple: 33’Iată, urcăm la Ierusalim și Fiul Omului va fi dat pe mâna arhiereilor și a cărturarilor; îl vor condamna la moarte și-l vor da pe mâna păgânilor. 34 Aceștia își vor bate joc de El, îl vor scuipa, îl vor biciui și-l vor ucide, dar după trei zile va învia’. 35 Iacob și Ioan, fiii lui Zebedeu, s-au apropiat de El și i-au spus: ‘Învățătorule, vrem să faci pentru noi ceea ce îți cerem’. 36 El le-a spus: ‘Ce vreți să fac pentru voi?’ 37 Atunci ei i-au spus: ‘Fă-ne să stăm unul la dreapta și altul la stânga Ta în gloria Ta!’ 38 Dar Isus le-a spus: ‘Nu știți ce cereți. Puteți să beți potirul pe care-l beau Eu sau să vă botezați cu botezul cu care Eu sunt botezat?’ 39 Ei i-au spus: ‘Putem’. Iar Isus le-a zis: ‘Potirul pe care-l beau Eu îl veți bea, iar cu botezul cu care sunt botezat Eu veți fi botezați. 40 Însă a sta la dreapta sau la stânga Mea nu ține de Mine să dau, ci este pentru cei cărora le-a fost pregătit’. 41 Când au auzit, cei zece au fost cuprinși de indignare față de Iacob și Ioan. 42Chemându-i la sine, Isus le-a spus: ‘Voi știți că cei care sunt considerați conducători ai popoarelor le domină și cei mari dintre ei își fac simțită puterea asupra lor. 43 Dar între voi să nu fie așa! Dimpotrivă, cine vrea să devină mare între voi să fie sclavul vostru 44 și cine vrea să fie primul între voi să fie servitorul tuturor! 45 Pentru că nici Fiul Omului n-a venit ca să fie slujit, ci ca să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți’.”

Cuvântul pe care Isus ni-l oferă în acest moment este unul foarte puternic. Este un Cuvânt care ne prezintă două proiecte contemporane. Primul este proiectul lui Isus iar cel de al doilea este proiectul lui Iacob și al lui Ioan împărtășit și de ceilalți zece discipoli. Astfel, vedem că există un proiect al lui Isus și unul al celor doisprezece discipoli. Să analizăm proiectul lui Isus. Mai este puțin timp până când Isus va ajunge la Ierusalim unde va fi crucificat. Isus știe tot ceea ce se va întâmpla cu El. El le spune apostolilor: „Iată, urcăm la Ierusalim și Fiul Omului va fi dat pe mâna arhiereilor și a cărturarilor; îl vor condamna la moarte și-l vor da pe mâna păgânilor. 34 Aceștia își vor bate joc de El, îl vor scuipa, îl vor biciui și-l vor ucide…

Observați cu câtă seninătate privește Isus la ceea ce va veni în viața Sa. Știe ce urmează să i se întâmple, știe ceea ce va fi cu viața Lui. Fiți atenți că Isus alege să se ofere. Într-un alt fragment evanghelic, Isus spune: „Eu am puterea să îmi dau viața, nimeni nu poate să îmi ia viața ci Eu am puterea să o dau și să o iau” . El este cel care alege să se dăruiască, nu îi ia nimeni viața deoarece El a decis deja să o ofere. Ne este descrisă de pe acum decizia lui Isus de a accepta până la capăt tot ceea ce i se va întâmpla. Repet, El știe ceea ce i se va întâmpla. Va fi dat în mâinile oamenilor, îl vor condamna, vor râde de El, îl vor scuipa, îl vor chinui și apoi îl vor ucide. Știe totul; dar dincolo de a ști ceea ce urmează să se întâmple nu stă decât o iubire extraordinară. El o trăiește pentru comunitatea discipolilor Săi și pentru întreaga omenire. Este iubirea deosebită a lui Isus gata să își dea viața.

El a venit în lume gata să își dea viața din iubire. Iubirea Sa este mult mai mare decât tot răul pe care i-L vor dori. Nimic nu poate să îl abată de la această disponibilitate pe care o manifestă pentru lume. Acceptă totul pentru a-i declara omenirii iubirea Sa. Proiectul Său este acela de a iubi până la capăt. O spune la sfârșitul acestui fragment evanghelic: „Fiul Omului n-a venit ca să fie slujit, ci ca să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare…” O mamă care își dă viața pentru a-și răscumpăra fiul… Isus a venit pentru a-i răscumpăra pe toți, pentru a sluji. Își cunoaște proiectul și îl enunță punct cu punct, faptă cu faptă, pentru a reuși să împlinească această iubire. Proiectul dăruirii totale de sine. Astfel am putea să sintetizăm modul în care Isus acționează: proiectează diferitele etape pentru a reuși să se dăruiască cu totul. Am putea să spunem că aceasta este „cariera” Sa. Acesta este proiectul Său de împlinire.

Să vedem acum modul cum acționează apostolii. „Iacob și Ioan, fiii lui Zebedeu, s-au apropiat de El… Fă-ne să stăm unul la dreapta și altul la stânga Ta în gloria Ta!” Ei și-au dat seama că Isus este în centrul atenției tuturor, are succes, face miracole, este aplaudat, îl urmează toți. Se bucură de un feedback pozitiv între oameni și astfel era logic să prevadă că, mai devreme sau mai târziu, Isus va deține un tip de putere, de glorie. De aceea s-au gândit bine ce să ceară: „Doamne, fă să stăm lângă Tine când vei deține un tron, când vei avea o împărăție. Când se va ivi ocazia să-ți manifești puterea, fă ca noi să stăm unul de-a dreapta și altul de-a stânga Ta”. Să nu credeți cumva că ceilalți discipoli sunt mai prejos! Ei au luat aminte la discursul celor doi frați: în ei se naște indignarea și furia. Și ei aveau același proiect: pentru toți trebuia să fie un periplu glorios.

În acest context Isus le dă o lecție: „Voi nu ați înțeles nimic…” Măreția pentru oameni constă în a deține puterea, în a avea o viață glorioasă, în a se sluji de alții. Puterea lui Dumnezeu este puterea dragostei. Este puterea aceluia care iubește atât de mult încât este în stare să piardă totul din iubire. Este inevitabil să izvorască întrebarea: Eu ce proiect am? Proiectul meu este să mă realizez pe mine însumi încercând să mă fac bine văzut? Vreau să fiu stimat, onorat, să dețin un loc proeminent în societate, să îmi iasă toate lucrurile și să dau bine la toți? Sau proiectul meu este acela să iubesc? Să iubesc cu riscul de a pierde totul! Așadar, toți suntem invitați să ne facem o examinare a conștiinței, deoarece trebuie să înțelegem că nu avem alte alternative! Ori slujim ori căutăm să fim slujiți. Ori slujim din iubire, ori ne folosim de alții! Ne folosim de alții pentru a ne spune că suntem buni, pentru a ne aplauda, pentru a ne lăuda pentru ceea ce am făcut, pentru a ne spune că arătăm foarte bine sau că avem lucruri frumoase în viața noastră!

A sluji! Noi avem un proiect de iubire dependent de împlinirea etapelor prin care devenim tot mai disponibili să slujim și să iubim. În proiectul meu de viață am niște etape prin care să reușesc să-mi iubesc din ce în ce mai mult soțul sau soția? Pentru a le împărtăși iubirea persoanelor care îmi stau alături, sau persoanelor pe care le întâlnesc? Am un proiect prin care să fac orice pentru a mă dărui total? Ca întreaga-mi ființă să fie un dar pentru ceilalți? Sau proiectul vieții mele e doar acela de a găsi un loc la soare. „Dacă fac așa arăt bine…! Dacă fac cealaltă chestie mă bucur de faimă. Dacă observă ceea ce fac, înțeleg și ei că am valoare! Dacă mă cheamă înseamnă că sunt important!”

Oare Domnul ce ne cere? Isus Domnul, care este prezent în mijlocul nostru, ce ne spune? Ne invită să fim capabili să iubim cum iubește El! „Nu am venit să fiu slujit ci să slujesc și am venit pentru a-mi da viața”. Încercați să faceți în inima voastră o mică listă a persoanelor pentru care vă dați viața. A da viața înseamnă să dai ceva prin slujire și iubire! Cui îi dau ceva, cui îi dau atenție, pe cine ascult, pe cine iubesc? Încercați să conștientizați în inimile voastre niște situații sau persoane pentru care vă oferiți iubirea! Pe de altă parte, într-un colțișor al inimii semnalați toate acele circumstanțe în care nu faceți altceva decât să vă căutați pe voi înșivă! Încercați apoi să vă gândiți cum Isus ne eliberează de noi înșine! Ne eliberează de lucrurile noastre pentru a ne face capabili să iubim cum iubește El, ne face capabili să slujim cum slujește El.

În afară de iubire, nu există un alt mod pentru a manifesta chipul lui Dumnezeu. A iubi și a sluji – acesta să fie angajamentul tuturor: atât în cadrul CFE cât și în lume. În acest context mi se pare oportun să reamintim un pasaj din Școala de evanghelizare. Vă aduceți aminte: după ce ne rugăm pentru persoanele pe care dorim să le evanghelizăm, pasul succesiv este acela de a sluji. De a construi o relație de iubire slujitoare, atentă, grijulie dispusă să facă ceva pentru aproapele. În acest moment eu îl slujesc pe aproapele cu scopul de a-l evangheliza? Înflăcărez oare raportul cu cineva pentru ca în cele din urmă să ajung să îi vorbesc despre credința mea? Încerc câteodată, cu delicatețe, să slujesc pe cineva pentru a putea apoi să îi ofer darul, slujirea cea mai mare, aceea a credinței? Aceea a Cuvântului, a celui mai frumos Cuvânt care este Isus? Este un proverb foarte frumos care spune: „A sluji înseamnă a domni!” A sluji înseamnă să avem cu adevărat libertatea fiilor lui Dumnezeu: liberi pentru a dărui, liberi pentru a oferi! Toate aceasta înseamnă că suntem liberi pentru a iubi!

toată seria aici (ca fişiere Word)Posted in Spiritualitate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *