CFE: Vestiţi ceea ce Domnul a făcut pentru voi

Print Friendly, PDF & Email

Autor: pr. Renzo Bonetti
Traducere: pr. Mihai Vătămănelu OFMConv.
Sursa: MisteroGrande.org

Cateheza 32
Vestiţi ceea ce Domnul a făcut pentru voi
Text de bază: Mt 10, 26-33

Dragi prieteni,

Daţi mărturie pentru Mine

Daţi mărturie pentru Mine

Suntem din nou aici împreună pentru a asculta Cuvântul cel mai important al vieţii noastre. Vrem să-l ascultăm direct de pe buzele lui Isus, citind un fragment de la cap. 10 din Evanghelia Sf. Matei, vers. 26-33:

26 Nu vă temeţi deci, căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit şi nimic secret care nu va fi cunoscut. 27 Ceea ce Eu vă spun în întuneric, spuneţi la lumină şi ceea ce vă spun la ureche predicaţi de pe acoperişuri. 28 Nu vă temeţi de cei care ucid trupul, dar nu pot ucide sufletul. Temeţi-vă mai degrabă de cel care poate să piardă şi trupul şi sufletul în Gheenă. 29 Oare nu se vând două vrăbii pe un ban? Şi nici una dintre ele nu cade pe pământ fără ştirea Tatălui vostru. 30 Vouă, însă, vă sunt numărate toate firele de păr de pe cap. 31 Aşadar, nu vă temeţi! Voi valoraţi mai mult decât multe vrăbii. 32 Oricine va da mărturie pentru Mine înaintea oamenilor, voi da şi Eu mărturie pentru el înaintea Tatălui Meu cel din ceruri. 33 Însă oricine mă va renega înaintea oamenilor, îl voi renega şi Eu înaintea Tatălui Meu cel din ceruri.

Am putea intitula aceste cuvinte ale lui Isus astfel: Vestiţi ceea ce Domnul a făcut pentru voi. Sau am putea pune şi alt titlu, care ar fi acesta: Siguranţa de a ne şti iubiţi ne face să mărturisim.

Trebuie să vedem contextul în care s-au spus aceste câteva rânduri pe care le-am citit: Isus îi trimite pe cei doisprezece în lume să predice. După ce i-a ales, îi trimite. Îi trimite cu o amplă misiune: să facă binele, să predice împărăţia cerurilor, să vindece bolnavii, să învie morţii, să cureţe leproşii. Îi avertizează asupra dificultăţilor, îi avertizează asupra duşmanilor, îi îndeamnă să fie puternici. Nu vă temeţi! Nu vă temeţi să spuneţi ceea ce aţi simţit în profunzimea inimii. Nu trebuie să fie nimic ascuns care să nu fie descoperit. Prin urmare, Isus ne invită să punem în lumină ceea ce face El pentru noi, acele minuni pe care doar El le poate face. „Ceea ce vă spun la ureche predicaţi de pe acoperişuri„. Adică ceea ce Domnul înfăptuieşte trebuie scos în evidenţă pentru a-l lăuda, pentru a-l vesti fără teamă, fără frică.

Această comoară preţioasă a vieţii nu trebuie ţinută ascunsă. De ce nu trebuie ţinută ascunsă? De ce Isus îi împinge pe apostoli să meargă, să spună? „Spuneţi ceea ce am făcut Eu pentru voi!” Pentru că e vorba de viaţă, e vorba de viaţa sufletească. Şi când se spune viaţă sufletească, nu se spune doar viaţa veşnică, nu este vorba adică de viaţa de după moarte, este vorba de viaţa sufletească, adică de profunzimea omului, de sensul vieţii omului, de sensul existenţei mele. Dacă eu nu-l vestesc pe Isus, deposedez omul, îl deposedez pe aproapele meu, pe persoanele pe care le cunosc de savoarea cea mai profundă a vieţii, de sensul cel mai profund, de bucuria cea mai profundă de a trăi. Iată de ce Isus încheie spunând: „Temeţi-vă de cei care pot ucide sufletul!

Vă daţi seama că atunci când persoanele îşi reduc existenţa la faptul de a-şi putea schimba garderoba, la faptul de a trăi pentru a face o impresie bună, a trăi pentru a avea reuşite, a trăi pentru că sunt importanţi, a trăi pentru că au putere, vă daţi seama că persoanele ajung să trăiască pentru ceea ce au mai rău în ele.

Viaţa sufletească este viaţa cea mai profundă, e locul unde se nasc dorinţele, simţirile, pofta de viaţă pe care am putea să o rezumăm într-un singur cuvânt: IUBIREA. Când am mărginit o persoană să trăiască fără iubire am condamnat-o la a nu spune, la a nu permite să se dezvolte ceea ce are mai bun în sine. E ca şi cum unui poet i-aţi lua posibilitatea de a vorbi, e ca şi cum unui cântăreţ i-aţi lua glasul, e ca şi cum unei persoane i-aţi lua vederea. Când am luat sufletul, adică iubirea, am luat intimitatea cea mai profundă a oricărei persoane. Iată de ce Isus ajunge să spună: „Nu vă temeţi de cei care pot ucide trupul, ci de cei care pot ucide sufletul!

Dragi prieteni, există persoane care – după mentalitatea multora am putea spune – nu au sens să trăiască pe acest pământ. Înaintea succesului, a puterii, a posibilităţilor de a călători, ce îi spunem unei persoane cu handicap constrânse să stea ţintuită la pat sau într-un scaun cu rotile? Ce spunem în faţa anumitor boli? Deoarece noi avem, şi trebuie să recunoaştem, anumite persoane distruse în trup, distruse de boală, dar care au un suflet atât de frumos, o poftă de viaţă, o forţă de a fi iubiţi şi de a iubi atât de intensă în ele, care depăşeşte cu mult trupul. „Nu vă temeţi de cei care pot ucide trupul, ci de cei care pot ucide sufletul.”

Astăzi avem împrejur atâtea posibilităţi de a fi ucişi în suflet. Plecând de la un anumit mod de a gândi, de la un anumit tip de propagandă, de la un anumit tip de comerţ, care ajunge să ucidă sufletul pentru a poseda apoi trupul; să-l îmbrace cum vor, să-l facă să umble cum vor, să-l facă să gândească cum vor. A vesti Evanghelia înseamnă a atinge profunzimea omului, a persoanei. Acolo, în acea profunzime prin care persoana e în stare să trăiască la fel ca Dumnezeu iubirea. Iată de ce să-l vestim pe Isus: să reînviem această intimitate, această latură sufletească cea mai profundă. Iată de ce e urgentă vestirea: pentru că aceasta este esenţială.

Încercaţi să reflectaţi, aceia dintre voi care aveţi copii în creştere, cum ar fi să crească fără să aibă posibilitatea să guste ce înseamnă a iubi şi a fi iubiţi… Cum ar fi? Iată de ce devine urgenţă a reda viaţa. Iar pentru a ne face să vestim acest tip de iubire ce spune Isus? Ne face să experimentăm din nou iubirea. „Tu eşti preţios în ochii Mei„, spune psalmistul, „tu eşti preţios! Te-am plăsmuit cu mâna Mea! Eşti preţios în ochii Mei!” Dacă Dumnezeu ştie de existenţa păsărilor, cu atât mai mult ştie de existenţa ta. Dacă Domnul cunoaşte toate lucrurile, nimic nu-i este ascuns lui Dumnezeu, cu atât mai mult te cunoaşte pe tine. Şi foloseşte acea expresie care e un mod de a spune: „chiar şi perii capului îţi sunt număraţi„, pentru a spune că nu există nici o bătaie a inimii tale care să fie în afara lui Dumnezeu, în afara cunoaşterii Sale, în afara ştiinţei lui Dumnezeu.

Dumnezeu ştie, chiar dacă ne dă viaţă, ne lasă să trăim în legile normale, biologice, fizice pe care le avem în lume, El ştie. Şi cunoaşterea Sa e o cunoaştere de iubire. Nu e un notar care ţine registrul de evidenţă, nu e un electrocardiograf care înregistrează fiecare bătaie, nu e un ceas sport pentru măsurarea vitezei de alergat, ce măsoară cât alergăm în timpul zilei, nu e un kilometraj. Isus ştie, ştie în iubire, cunoaşte în iubire. Continuând discursul, Isus poate să ne spună atunci fiecăruia dintre noi: „Oricine va da mărturie pentru Mine înaintea oamenilor, voi da şi Eu mărturie pentru el înaintea Tatălui Meu cel din ceruri„. Înseamnă a recunoaşte pe cel care mă iubeşte.

Ce aţi spune despre un fiu care nu v-ar recunoaşte de tată sau de mamă înaintea celorlalţi? Ce-aţi zice de un frate sau de o soră de-a voastră care nu v-ar recunoaşte înaintea celorlalţi? Ce-ai spune de un soţ care s-ar face că nu te recunoaşte înaintea altora? De soţia ta care s-ar face că nu te recunoaşte înaintea altora? A recunoaşte înaintea celorlalţi persoana iubită este cel dintâi gest pentru a spune că acea persoană e importantă pentru tine. Aceasta e soţia mea, acesta e soţul meu, acesta e logodnicul meu, acesta e fiul meu, acesta e tatăl meu. Acesta e Dumnezeul meu, ţi-l prezint, acesta e Domnul meu, ţi-l prezint! Acesta e Domnul meu care mă iubeşte mai mult decât oricare altă creatură din lume, vi-L prezint! Vreau să recunosc iubirea şi vreau să-ţi fac cunoscută iubirea!

Iată de ce îl prezint pe Isus, iată de ce spun ce a făcut Isus în viaţa mea, iată de ce pentru El împlinesc gesturi simple. Care sunt aceste gesturi? Să-l vestesc, să-l mărturisesc, să molipsesc pe alţii cu iubirea mea, a spune nu doar cu cuvintele, ci şi cu faptele, a fi persoane în mişcare care merg la braţ cu Isus. Care dintre voi dorind să petreacă o zi de odihnă lângă un lac îşi închide soţia cu cheia în casă şi pleacă singur? Şi de câte ori noi nu închidem cu cheia în secretul inimii credinţa noastră şi mergem pe cont propriu?! Isus, însoţitorul meu în călătorie, Isus prietenul meu, mirele meu, iubirea mea care vine cu mine şi cu El şi pentru El înfăptuiesc, aleg!

Notaţi apoi, a doua parte a intervenţiei lui Isus în această ultimă frază e foarte dură: „oricine însă mă va renega înaintea oamenilor, îl voi renega şi Eu înaintea Tatălui Meu cel din ceruri„. Pare un act de răutate din partea lui Isus, însă este numai suportarea consecinţelor. Cel ce nu vrea să se cunune cu Mine, nu-l pot primi în casa Mea, cel ce nu vrea să-i fiu mire, nu pot să-l duc în casa Mea, cel ce nu mă iubeşte, nu-l pot ţine lângă Mine. Nu pot să-l ţin ca pe un îndrăgostit dacă el nu mă iubeşte, ca pe o îndrăgostită dacă ea nu mă iubeşte, cine mă va renega şi Eu îl voi renega, nu pot, nu vrea el. Cine nu recunoaşte iubirea, nu o poate găsi!

Este foarte puternică această expresie, căutaţi să reflectaţi la ea din nou. Şi de câte ori constatăm că nu ţinem cont de aceasta! A refuza iubirea, a refuza să văd iubirea lucrând în casa mea, a refuza să văd iubirea în viaţa mea, a mă face prin urmare că nu există… sau de-a dreptul a afirma că în viaţa mea Domnul nu există!

Să ne reîntoarcem la acea expresie mângâietoare: „Chiar şi perii capului îţi sunt număraţi! Pentru Mine care te iubesc, pentru Mine care te-am iubit până la a-mi da viaţa pentru tine, pentru Mine care sunt gata să-mi dau trupul din iubire pentru tine, înţelege că viaţa ta e importantă şi te aştept la sfârşitul zilelor tale pentru a te îmbrăţişa din nou şi pentru ca să te ţin mereu cu Mine! Da, pentru ca şi voi să fiţi una cu Mine, la fel cum sunt şi Eu una cu Tatăl!

toată seria aici (ca fişiere Word)Posted in Spiritualitate.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *