CFE: A experimenta prezența lui Isus în casă

Print Friendly, PDF & Email

Autor: pr. Renzo Bonetti
Traducere: pr. Mirel-Mihai Demian
Sursa: MisteroGrande.org

Cateheza 176
A experimenta prezența lui Isus în casă
Text de bază: Mc. 2,1-12

Dragi prieteni,

Suntem din nou aici, pentru a asculta Cuvântul lui Isus! Acesta este întotdeauna momentul cel mai important al unui creștin, pentru că ne permite să simțim concret prezența lui Isus în mijlocul nostru. Cuvântul lui Isus îl luăm din Evanghelia lui Marcu 2,1-12:

1 Când a intrat din nou în Cafarnaum, după câteva zile, s-a auzit că El este în casă. 2 Mulți s-au adunat, așa încât nu mai era loc nici înaintea ușii, iar El le vestea cuvântul. 3 Au venit la El aducând un paralizat purtat de patru [bărbați]. 4 Și, neputând să-l aducă până la El din cauza mulțimii, au desfăcut acoperișul unde era El și, după ce au făcut o deschizătură, au lăsat în jos targa pe care zăcea paralizatul. 5 Văzând Isus credința lor, i-a spus celui paralizat: „Fiule, îți sunt iertate păcatele”. 6 Stăteau acolo unii dintre cărturari care se întrebau în inimile lor: 7 „De ce vorbește acesta astfel? Spune blasfemie! Cine poate să ierte păcatele, decât singur Dumnezeu?” 8 Îndată ce a cunoscut Isus în spiritul Său că ei se întreabă astfel în sine, le-a spus: „De ce vă întrebați [astfel] în inimile voastre? 9 Ce este mai ușor: a spune celui paralizat «Păcatele îți sunt iertate» sau a spune «Ridică-te, ia-ți targa și umblă!»? 10 Însă, ca să știți că Fiul Omului are puterea de a ierta păcatele pe pământ – i-a spus celui paralizat – 11 îți spun: ridică-te, ia-ți targa și du-te la casa ta!”. 12 El s-a ridicat și, îndată, luându-și targa, a ieșit în fața tuturor, așa încât toți erau uimiți și-l glorificau pe Dumnezeu, spunând: „Niciodată nu am văzut așa ceva.”

Să gustăm din acest fragment din Evanghelie pe care l-am ascultat și în care Isus – să spunem așa – arată ceea ce face, ceea ce poate să facă. Să-L vedem pe Isus în acea casă; ce se întâmplă în acea casă. Lumea știa că Isus era în casă. Isus atrage o mulțime de persoane. Isus primește toate aceste persoane, anunță Cuvântul. Isus vindecă adâncul ființei, sufletul, purifică: „Păcatele îți sunt iertate„. Isus nu este înțeles de lume, e înțeles greșit. Isus cunoaște inimile, cunoaște gândurile. Isus face un semn vizibil, exterior, pentru a le oferi confirmarea celor care nu cred că El ar fi capabil să elibereze omul de rău. Isus îi face pe toți să se minuneze. Observați cum minunează ceea ce face Isus în acea casă pe care o vizitează și unde se reunește cu mulțimea.

Să vedem cum se reflectă această lucrare a lui Isus în fiecare CFE. În CFE care acum ascultă acest Cuvânt, în această casă. Isus este în centru. Există, înainte de toate, un semn de garanție de care Isus s-a legat. Cuplul de soți este semn, sacrament al prezenței lui Isus care iubește. Fiecare cuplu de soți care a celebrat taina Căsătoriei este un semn al prezenței lui Isus care ne iubește. A fi biserică în casă, a face CFE în casă înseamnă să evidențiem, să facem să funcționeze – scuzați expresia – să facem să trăiască, să dăm viață, acelui Isus care este în voi, cu voi, în virtutea Sacramentului Căsătoriei. În fiecare casă unde se adună CFE există deja o garanție care este dată de Sacrament – v-am mai spus și altă dată – nu de bunătatea soților.

Există apoi în această casă, CFE, primirea, ospitalitatea reciprocă, expresia a faptului că noi toți suntem uniți cu Isus. În mod voit, îl punem în centru pe Isus. Gândiți-vă la rugăciunea de laudă; pe cine îl lăudăm: „Te binecuvântăm, Doamne Isuse! Laudă și mărire Ție, Doamne Isuse!” Isus este în centru și când facem împărtășirea credinței: „Ce a făcut Isus pentru mine? Ce am făcut eu pentru Isus?” Mai presus de toate este Cuvântul Său care ne cucerește, ne atinge. Și acest lucru nu putem să nu-l mărturisim. Nu putem să nu mărturisim ceea ce experimentăm și ce putere ne oferă Cuvântul care ne cucerește. Permanent ne dăm seama că acest Cuvânt lasă semne, ne atinge înlăuntru ființei noastre. S-ar părea că Cuvântul lui Dumnezeu ne-ar cunoaște în adâncul ființei noastre. Cunoaște dificultățile noastre și ne vindecă. În aceste lucruri trebuie să evidențiem puterea Cuvântului.

Să conștientizăm că aici este Isus care dorește să îmi vorbească. Este Isus cel care în această seară, în acest moment, mi-a dat întâlnire. Prin intermediul Cuvântului Său, prin intermediul ecoului Cuvântului Său, prin mărturia de credință, împărtășirea reciprocă a ceea ce Domnul mi-a spus prin Cuvântul Său, rugăciunea de laudă, Isus intră în inima mea. Astfel, eu pot să plec din această casă, de la această întâlnire, ducând cu mine o perlă prețioasă pe care Domnul a dorit să mi-o ofere. Domnul nu ne trimite niciodată în lume cu mâinile goale, dacă suntem cu adevărat conștienți de a fi prezența Sa vie în lume. Acesta este secretul. Suntem prezența Sa. Dacă astfel de lucruri se întâmplă la CFE, să fiți siguri că nimeni nu pleacă de aici cu mâinile goale. Ne dăm seama că El este de fapt cel care interpretează cel mai clar tainele vieții noastre.

Să vedem ce se întâmplă în casa prezentată de acest fragment evanghelic. Fascinația pe care o naște Isus este atât de mare încât toate schemele de gândire sunt depășite. Fiți atenți la cei patru prieteni care poartă targa cu cel bolnav până pe acoperișul casei. Nu-i mai interesează nimic. Toate modurile de a gândi și de a acționa sunt depășite de fapta lor. E atât de important să-L întâlnească încât orice obstacol este depășit. Acest lucru îl trăiți și voi acum prin faptul că veniți să-l întâlniți în CFE. În ciuda faptului că în câte o seară sunteți obosiți, sau este vreo emisiune interesantă la televizor și ați dori mai bine să stați acasă, depășiți toate aceste obstacole pentru a-L întâlni. Apoi vă bucurați de beneficiile care derivă din această întâlnire.

Acest lucru poate fi mărturisit de mulți dintre voi. Schemele de gândire și comportament sunt depășite încă o dată atunci când dorim să aducem pe cineva la Isus. E depășită orice perspectivă normală; pentru că văzând nevoia acelei persoane, precum în cazul paraliticului, nu mai suntem condiționați de nimic. Este important doar ca această persoană să-l întâlnească pe Isus. Pot să pătrund în inima persoanei pe care doresc să o aduc la Isus, povestindu-i ceea ce face Isus pentru mine. Cei patru purtători ai tărgii au înțeles că Isus face lucruri extraordinare. Au experimentat acest lucru. Probabil că au văzut deja și alte miracole făcute de Isus. De aceea, nu le este teamă. Ei știu ceea ce face Isus.

Acest lucru trebuie să-l facem și noi: să povestim ceea ce face Isus pentru mine. Să mărturisesc ceea ce face Isus pentru a putea aduce pe cineva Isus. Cu adevărat, Isus este în mijlocul nostru. De câte ori cineva dintre voi s-a simțit cunoscut, cunoscut în inimă, cunoscut în gânduri? De câte ori ați fost inspirați să schimbați ceva în viața voastră? De câte ori, de-a lungul întâlnirilor CFE, Domnul v-a consolat inima? De câte ori Domnul v-a dat harul bucuriei să experimentați faptul de a avea frați și surori împreună cu care puteți să împărtășiți sufletul și credința? Oare de câte ori Domnul v-a și mi-a vindecat inima? „Îți voi da o inimă nouă!” Cu certitudine, această afirmație a Domnului s-a confirmat mai mult de o dată! Întâlnirea cu Domnul ne-a făcut să ieșim în lume cu o inimă reînnoită de o viață nouă.

Din acest episod de viață prezentat în Evanghelie, în care vedem modul în care Isus acționează, ce învățăminte putem să luăm? Putem să învățăm ceea ce ne spune Evanghelia în concluzie: „El s-a ridicat și, îndată, luându-și targa, a ieșit în fața tuturor, așa încât toți erau uimiți și-l glorificau pe Dumnezeu… ” Fie ca lauda Domnului să reînflorească pe buzele noastre! Aceasta nu doar la începutul întâlnirilor CFE ci și în timpul săptămânii. Trebuie să-L lăudăm pentru că întrezărim semnele prezenței Sale, ceea ce face El pentru noi. Să-L lăudăm, pentru a-I mulțumi, pentru a restabili legătura strânsă, personală cu El.

Un alt lucru pe care putem să îl facem este să ne împărtășim mirarea: „Niciodată nu am văzut așa ceva„. Spuneți tuturor că Isus face ceea ce nimeni altul nu poate face. Spuneți și nu vă fie teamă să spuneți că Isus împlinește acele semne, acele miracole pe care nimeni altul nu le poate face. Dar nu miracolele externe; cele externe sunt un semn că El poate să facă miracole mai mari, adică vindecarea inimii, a minții! Spuneți că Isus face miracole care vindecă adâncul ființei: „Niciodată nu am văzut așa ceva„. Avem curajul să spunem că acel Isus pe care îl cunoaștem, în care credem, pe care îl iubim, Isus pe care îl întâlnim, Isus viu, dincolo de orice prejudecată, pregătiți sau mai puțin pregătiți, acel Isus pe care îl întâlnim la CFE este Isus care mântuiește, este Isus Domnul?

În ultimul rând, cred că ar fi frumos să evidențiez marea valoare pe care poate să o aibă fiecare casă! Isus a întâlnit lumea într-o casă. Aici a făcut miracole, aici ne-a oferit Cuvântul Său! Aici a citit în inimile cărturarilor, în inimile celor care erau departe de El, în inimile celor care îl criticau! Ce mare valoare poate să aibă fiecare casă! Ale noastre CFE sunt doar începutul! Sunt doar un mod de a face lucrurile! Dar acolo unde există un Sacrament al Căsătoriei poate să fie o casă care creează posibilitatea de a-L întâlni și a face ca alți să-L întâlnească pe Isus. Fiecare casă poate să devină o posibilitate pentru a-L întâlni pe Isus.

Mă gândesc la un cuplu de soți, cu copii sau fără, care nu doar oferă posibilitatea ci face în așa fel încât și alții să-L întâlnească pe Isus. Reevaluați realitatea unității voastre de cuplu, de familie. Reevaluați posibilitatea ca unitatea voastră să poate să devină ospitalitate chiar și doar printr-o rugăciune, o devoțiune sau citirea unui fragment din Evanghelie, pentru a împărtăși un moment de puternică credință, sau suferință. Clădiți biserica domestică și faceți în așa fel încât casa voastră să exprime mai bine ceea ce poate să fie. Nu o casă bine organizată, frumoasă, curată, care nu contează dacă este mică sau mare, ci o casă care poate să manifeste chipul lui Isus.

Gândiți-vă la casa cea mai urâtă care poate să existe în comunitatea noastră. Dacă în acea casă locuiește un cuplu care îl are în inimă pe Isus, poate să facă în așa fel încât cei care calcă pragul acelei case să experimenteze prezența lui Isus mult mai puternic decât cea mai bogată și frumoasă casă. Nu există diferențe. Fiecare casă manifestă ceea ce are mai intim și mai profund prin puterea oferită de harul Sacramentului Căsătoriei. Vom descoperi aici nu doar darul de a fi CFE, ci vom descoperi darul care este dat fiecărui cuplu de soți și astfel veți deveni voi înșivă cei care anunță, cât de mult și cum se poate experimenta prezența lui Isus în propria casă. Vom experimenta ce lucru măreț este să fii biserică, să faci biserică din casa ta.

toată seria aici (ca fişiere Word)Posted in Spiritualitate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *