Ilie în drum spre Muntele Domnului

Print Friendly, PDF & Email

Autor: Mons. Vladimir Petercă
Sursa: Actualitatea creştină, aprilie 2006

Ilie

Ilie

„Fericiţi cei ce te-au cunoscut şi cei ce au adormit în iubire, căci şi noi vom avea viaţă!” Sir 48,11

Pentru meditaţia noastră de azi voi aduce în prim-plan figura plină de patos a profetului Ilie, un nume cunoscut de cei mai mulţi dintre noi. Numele lui Ilie însemnă Dumnezeul meu este Domnuli. El a trăit în jurul anului 850 îC, a fost trimisul Domnului şi a întreprins cu multe dificultăţi călătoria de patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, prin plin deşert,până la Muntele Domnului. Ilie a fost primul profet care face calea întoarsă la izvoarele credinţei noastre, la origini, acolo de unde noi ne tragem puterea şi seva identităţii noastre duhovniceşti. Acesta este Muntele Domnului,unde Dumnezeu a încheiat un legământ cu poporul condus de Moise, şi unde acesta a primit, în urma unei teofanii, adică a minunatei întâlniri a sa cu Domnul, cele Zece Porunci.

Fiecare suntem chemaţi să întreprindem acest pelerinaj plin de dificultăţi la originile noastre de odinioară, asemenea profetului Ilie. Facem acest pelerinaj spre a ne întări fiinţa şi spre a ne curăţi de tot praful ce zace peste conştiinţele noastre de ani şi ani. Avem trebuinţă să ne eliberăm de tot balastul care s-a aşternut de-a lungul vremii peste noi. Profetul Ilie ne-a dovedit că acest lucru este posibil, doar el a străbătut mai întâi acest drum plin de încercări al identităţii noastre creştine.

În urma unui conflict cu preoţii păgâni, care are loc pe Muntele Carmel, profetul Ilie este nevoit să fugă departe, în pustiu, şi pentru a se feri de mânia reginei Isabela. Profetul a mers până la Muntele Domnului pentru a sorbi acolo noi puteri, noi motivaţii de viaţă. Ilie ajunge mai întâi la Beerşeba, în sudul Israelului, iar de acolo pleacă şi mai departe, străbătând deşertul Sinai. La Berşeeba trăieşte o primă descurajare, când istovit de puteri, se ruga Domnului spunând: „Destul, Doamne! Ia-mi viaţa, căci nu sunt mai bun decât părinţii mei!” Un înger al Domnului l-a trezit numaidecât din somn spunându-i: „Scoală-te şi mănâncă!”

Când şi-a întors ochii, a văzut o turtă rumenită şi un urcior cu apă, care erau pregătite pentru el. A mâncat şi a băut, apoi a adormit din nou. Îngerul Domnului însă l-a trezit a două oară cu cuvintele: „Scoală şi mănâncă, pentru că ai de mers un drum lung! „S-a sculat, a mâncat şi a băut prinzând puteri şi curaj, căci avea înaintea sa de străbătut un drum foarte lung; trebuia să meargă vreme de patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi până la Muntele Horeb. Este acelaşi munte unde odinioară evreii, sub conducerea lui Moise, în drumul lor spre Ţara Sfântă, au trăit marea teofanie, adică întâlnirea lor cu Dumnezeu. Poporul evreu a primit de la Domnul binecuvântarea de popor ales de Dumnezeu.

Ajuns în cele din urmă la Muntele Domnului, a intrat într-o peşteră, unde a rămas peste noapte. Atunci Domnul l-a întrebat din nou: „Ce faci aici, Ilie?” Profetul Ilie, oarecum mirat, a răspuns de îndată: „Sunt plin de zel pentru Domnul Dumnezeul Sabaot, fiindcă israeliţii au părăsit legământul tău şi au dărâmat altarele tale şi au ucis cu sabia pe profeţii tăi. Eu sunt singurul care am rămas, iar acum caută să mă omoare şi pe mine!”

Urmează apoi o arătare plină de măreţie a Domnului, în timp ce auzea tot mai puternic o voce care nu contenea să-l trimită la poporul său aflat în aşteptare: „Mergi şi te reîntoarce pe acelaşi drum înapoi!”El trebuia să ofere poporului mult curaj şi o speranţă reînnoită. Viaţa profetului Ilie nu se mărgineşte aici, el a săvârşit şi alte nenumărate fapte demne de luat în seamă, prin care Dumnezeu l-a binecuvântat. Acest pelerinaj al său în plin deşert, până la Muntele Domnului, este, fără îndoială, gestul care grăieşte peste veacuri. Pe toţi vă îndemn să săvârşiţi în mintea Dvs. această întoarcere spirituală înapoi, acest pelerinaj la origini, asemenea profetului Ilie pentru a dobândi noi puteri şi a vă întări identitatea şi chemarea voastră creştină.

Despre profetul Ilie se scrie şi în cartea Malachia, ultimul dintre profeţi: „Iată, eu trimit pe profetul Ilie, până să sosească ziua Domnului, cea mare şi înfricoşată. El va îndupleca inima părinţilor către fiii lor şi inima fiilor către părinţii lor!” Într-adevăr, cât este de actual şi de penetrant mesajul profetului Ilie pentru cei de astăzi? Amintirea lui a fost mereu proaspătă în popor, aşa cum ne asigură şi Ben Sirah (48,4): „Cât de glorios erai tu, Ilie, prin minunile tale! Căci cine este la fel ca tine, poate să te laude!”Posted in Biblic.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *