Isaia, un profet clasic al Bibliei

Print Friendly, PDF & Email

Autor: Mons. Vladimir Petercă
Sursa: Actualitatea creştină, februarie 2006

Isaia

Isaia

„Până la porţile veşniciei Isaia a străbătut cu spiritul, şi a vestit cele viitoare şi cele ascunse mai înainte de împlinirea lor!” (Sir 48,25).

Pe vremea când eram student la Roma, unul dintre profesorii mei de pe atunci, de la Institutul Biblic era L. Alonso-Schökel, un mare cunoscător al literaturii şi al fenomenului biblic. El a afirmat următoarele: profetul Isaia este un clasic, profetul Ieremia este, în schimb, un romantic, iar profetul Ezechiel este un baroc al Bibliei. Această împărţire a celor trei profeţi mari ai Bibliei corespunde întru totul caracterului, vieţii şi activităţii fiecărui profet în parte. Viaţa de profet a lui Isaia începe prin jurul anului 750 îC şi se prelungeşte până pe la anul 730 îC. De fapt, el a pus bazele unei şcoli, ale unui curent biblic isainian. Cuvântul Isaia înseamnă în limba ebraică Dumnezeu este mântuirea mea!.

Isaia are un stil curgător, sobru şi bine gândit. El este un profet care reflectează adânc înainte de a scrie şi apără cu străşnicie ideile fundamentale ale cărţii sale: moralitatea de Isaia, un profet clasic al Bibliei netăgăduit a Israelului, credinţa într-un sigur şi unic Dumnezeu, adică apărarea monoteismului biblic şi, în sfârşit, aşteptarea mântuirii promisă de Dumnezeu oamenilor. Profetul Isaia a rămas întotdeauna fidel acestor principii de credinţă şi de morală. Ne impresionează curajul său de vestitor al cuvântului lui Dumnezeu sau de apărător constant al drepturilor celor sărăci, al văduvelor sau al celor nevoiaşi. Ne impresionează chemarea sa la funcţia de profet pe care el însuşi o prezintă în capitolul 6. Profetul mărturiseşte, plin de emoţie şi sinceritate, în teofania care urmează:

„Unul dintre serafimi a zburat spre mine, având în mâna sa un cărbune pe care îl luase cu cleştele de pe jertfelnic. L-a apropiat de buzele mele spunând: Iată s-a atins de buzele tale şi va şterge toate păcatele iar fărădelegile tale le va curăţa! Atunci am auzit glasul Domnului spunând: Pe cine îl voi trimite şi cine va merge pentru Noi? Iar eu am răspuns: Iată-mă, trimite-mă pe mine!” (Is 6,6-8).

Profetul Isaia acceptă să devină vestitor al cuvântului lui Dumnezeu, dar numai după ce Dumnezeu însuşi îl trimite, după ce mai înainte îl curăţă de păcate printr-un gest plin de semnificaţii: istoria cu cărbunele aprins luat direct din jertfelnic. Isaia devine un scriitor asiduu şi un profet neobosit în favoarea poporului său. În momentele de grea încercare, ca şi în momentele mai senine, Isaia nu conteneşte să încurajeze şi să mângâie, să dojenească şi să îndemne, să sfătuiască şi să mustre, să îndrepte şi să pedepsească. Isaia poate fi numit un profet al speranţelor şi al credinţei în Dumnezeu. În acest sens vorbeşte despre un rest din sânul lui Israel, care se va salva şi se va mântui, pentru că a trecut de judecata cea dreaptă a lui Dumnezeu. Acest rest va fi o speranţă vie, care va însoţi poporul în momentele grele din istoria sa. Un loc important şi mângâietor îl are Cartea lui Emanuel (Is 6,1-12,6) pentru menţinerea credinţei poporului evreu într-un Mesia, adică într-un trimis al lui Dumnezeu. Un simplu citat are darul să zugrăvească câtă dreptate a avut profetul:

„Ni s-a născut un copil, un fiu ne-a fost dăruit,
el a primit puterea pe umerii săi
şi a fost numit: sfetnic minunat, Dumnezeu puternic,
Părinte veşnic, Principe al păcii!” (Is 9,5).

Faptul că a fost întotdeauna alături de poporul său, cu care a împărţit şi bucuria şi necazul, a făcut din el un adevărat erou naţional. El a fost în acelaşi timp şi un mare poet al poporului evreu, căci strălucirea stilului său, forţa cuvântului, armonia şi maiestatea imaginilor sale, fac din Isaia un mare clasic al Bibliei. Grandoarea sa este înainte de toate religioasă. Vă îndemn, de aceea, din toată inima, să citiţi opera acestui mare profet al Bibliei, profetul Isaia. Veţi retrăi o adevărată desfătare religioasă şi mulţumire sufletească citind această carte sfântă, pe cât de pasionantă, pe atât de liniştitoare pentru sufletul omenesc.Posted in Biblic and tagged .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *