Madona neagră – Czcestochowa

Print Friendly, PDF & Email

Autor: pr. Claudiu Dumea
Sursa: Editura ARCB

Fecioara de la Czcestochowa

Fecioara de la Czcestochowa

Capitala Poloniei nu e Varşovia; e Czcestochowa. La Czcestochowa nu se poate vorbi despre o apariţie propriu-zisă sau de o serie de apariţii efemere ale Maicii Domnului; dar se poate vorbi de o prezenţă permanentă a Mariei aici. În pelerinaj la Czcestochowa la 6 iunie 1979 Papa Ioan Paul II spunea aceste cuvinte: „De atâtea ori am venit în acest loc sfânt… pentru a asculta cum e inima Bisericii şi inima patriei mele în inima Mamei… Trebuie să vii aici trebuie să-ţi lipeşti urechea de acest sanctuar, ca să auzi ecoul vieţii întregii naţiuni în inima Mamei, şi a Reginei sale”.

Ca unul care am avut marea şansă de a locui două săptămâni chiar în mănăstirea eremiţilor paulini care au avut de la bun început sanctuarul în grija lor, pot să spun nu numai că aici bate inima întregii naţiuni poloneze, dar că milioanele de pelerini care vin la acest sanctuar vin la o întâlnire personală cu Sfânta Fecioară. Faţa Mariei de pe icoană şi faţa copilului pe care-l ţine pe braţul stâng sunt de culoare brunetă, de culoarea grâului prăjit. Mama pare neatentă la copilul pe care-l ţine în braţe. Ochii ei întredeschişi, profund meditativi, îi privesc fix pe cei care o privesc. În fiecare dimineaţă, la ora 6, se dă la o parte vălul care acoperă peste noapte icoana. E o ceremonie impresionantă. Sanctuarul e deja ticsit cu pelerini dornici să întâlnească privirea Sfintei Fecioare. E prezentă toată obştea monahală. Când în sunetele trompetelor apare chipul ei, poţi vedea în sanctuar, nu un vizionar în extaz, ci toată mulţimea de pelerini căzută în extaz. Seara, aceeaşi ceremonie; dar acum se aseamănă cu o ceremonie de înmormântare: când în sunetele trompetelor care aduc ultimul salut, faţa Mariei dispare sub vălul cu care este acoperită, peste mulţimea de pelerini de care e ticsit sanctuarul, se lasă o atmosferă deprimantă, de tristeţe; ai aceeaşi senzaţie pe care o ai atunci când se închid pleoapele unui ochi.

Icoana Maicii Domnului de la Czcestochowa are o dublă istorie: una legendară, alta adevărată şi e cu neputinţă să separi adevărul de legendă.

Potrivit tradiţiei, icoana ar fi fost pictată de însuşi Sfântul Luca chiar pe masa la care mânca Sfânta Familie. Sfântul Luca a făcut-o la cererea creştinilor din Ierusalim. A fost cinstită, de asemenea, până vine împăratul Constantin care o ia şi o duce la Constantinopol, unde construieşte o biserică frumoasă pentru a o adăposti. Când principele rus al Kievului, Leon, în vizită la Constantinopol, o vede, rămâne încântat, o cere şi promite să o îmbrace în aur, argint şi pietre preţioase şi să construiască o biserică în care să fie venerată. Icoana devine celebră prin minunile pe care le face. În timpul unui război este ascunsă în castelul de la Betz. Odată terminat războiul, noul stăpân al ţinutului vrea să ducă icoana miraculoasă în Silezia. O pune într-o căruţă, dar când să pornească la drum, caii nu se urnesc din loc. Icoana devenise foarte grea. Mai aduce câţiva cai. Nimic. Uimit, principele cade în genunchi şi o roagă pe Maica Domnului să conducă ea caii acolo unde vrea să fie dusă icoana şi promite să-i ridice un sanctuar. Lăsaţi liberi, caii pornesc şi nu se mai opresc până la culmea Jasna Gora («culme luminoasă») de la Czcestochowa. Principele construieşte o mănăstire şi un sanctuar şi aduce de la Budapesta călugări paulini, un ordin călugăresc întemeiat în secolul XII în Ungaria, întrucât rămăşiţele pământeşti ale marelui pustnic din Tebaida, Sfântul Paul, ajunseseră la Constantinopol; de aici, cu cruciadele, la Veneţia şi de la Veneţia la Budapesta.

Sanctuarul devine nu numai locul cel mai celebru de pelerinaj pentru ţările învecinate, dar şi cetatea fortificată unde se păstrează tezaurul ţării. În Săptămâna Mare a anului 1430, sanctuarul este prădat şi profanat de nişte bandiţi puşi la cale de câţiva nobili polonezi care nu mai aveau bani pentru războaiele pe care le purtau. Negăsind tezaurul, iau ce găsesc: potire, cruci, aurul şi bijuteriile puse de pelerini la icoană, ba încearcă să ia şi icoana. O iau, dar, când să plece, devine atât de grea încât nu o pot duce. Atunci se răzbună cum pot. Unul din ei scoate sabia şi loveşte. Se văd şi azi trei tăieturi mari pe obrazul drept al Maicii Domnului. Icoana e dusă de îndată la Cracovia spre a fi restaurată. Dar artiştii nu reuşesc să facă nimic: ce lucrează ziua se desprinde şi cade jos noaptea. Motivul este simplu: artiştii lucrau în tempera, adică diluau vopselele cu apă, nu cunoşteau procedeul encaustic, diluarea cu ceară folosit de artiştii greci care au făcut icoana. Decid să copie perfect icoana: îi păstrează până şi tăieturile de pe obraz. Astfel avem azi la Czcestochowa doar copia icoanei vechi bizantine hodighitria («arătătoarea de drum») şi nu originalul.

Ceea ce a făcut celebru sanctuarul de la Czcestochowa sunt minunile săvârşite de această icoană. Călugării paulini au fost foarte riguroşi în cercetarea şi consemnarea faptelor miraculoase. Arhiva mănăstirii posedă 8 volume groase care descriu 1400 de minuni, cu semnătura superiorilor, atribuite Sfintei Fecioare de la Jasna Gora. Minunile spirituale, convertirile, nu le mai poate număra nimeni. Unul din beneficiari a fost Sfântul Adalbert, misionarul Poloniei, care îmbolnăvindu-se grav când era mic copil, s-a vindecat în momentul în care a fost aşezat pe altarul din faţa icoanei făcătoare de minuni.

Polonia a fost de mai multe ori, în cursul istoriei, invadată, dezmembrată, împărţită de ţările vecine, ştearsă de pe harta lumii. De fiecare dată a fost salvată, a înviat din propria cenuşă prin intervenţia Sfintei Fecioare de la Jasna Gora. Ultima mare intervenţie a Mariei a avut loc recent; ea a eliberat Polonia de comunismul impus de ruşi, ceea ce a însemnat începutul prăbuşirii întregului bloc comunist. La 26 august 1956, un pelerinaj imens – circa un milion de persoane – se adună din toată Polonia la Czcestochowa cu scopul de a consacra din nou ţara sfintei Fecioare. Din închisoarea stalinistă în care zăcea cardinalul primat Stefan Wyszynski reuşeşte să scoată afară actul de consacrare cu acest ordin: „Dacă nici un episcop nu va putea lua parte şi nici părintele general, nici superiorul din Czcestochowa, atunci cel mai neînsemnat dintre fraţi, fie el fratele trecător, să îl citească din înălţimea cetăţii de la Jasna Gora”. La ora când se citea actul de consacrare, cardinalul celebra liturghia în celula sa. Cei care asistau l-au văzut transfigurat. Mai târziu cardinalul mărturisea: „În timpul liturghiei am fost cuprins de o bucurie misterioasă. O greutate uriaşă mi se lua de pe spate”. În acel moment începea eliberarea Poloniei de sub jugul comunist.

Mesajul pe care ni-l trimite Maica Domnului de la Czcestochowa este emoţionant. Faţa ei brăzdată de tăieturile sabiei este fereastra inimii sale străpunsă de sabia prevestită de Simeon. Maria apare ca Maica durerilor şi cea asociată de Isus la mântuirea lumii, prin contribuţia ei de suferinţă. Acest gând îl exprimă foarte frumos poeta Maria Pawlikowska, contemplând icoana Mariei încărcată cu aur şi pietre preţioase: „Fecioară de culoarea abanosului, cu două tăieturi pe faţă! Era prea frumos pentru noi să te privim! Tu care eşti plină de toată frumuseţea, suferi pentru noi rănită de ura toată. şi nici inimile de aur şi argint (acestea sunt în special obiectele oferite de credincioşi la icoana ei) şi nici ochii strălucitori de pietre preţioase nu pot alina durerea care copleşeşte ochii tăi”.

O lecţie şi un avertisment, mai ales pentru noi cei chemaţi, ca şi apostolul Pavel, să completăm în trupul nostru ceea ce lipseşte suferinţelor lui Cristos, în favoarea Bisericii, pentru noi cei care uităm atât de uşor că nu putem merge pe urmele lui Cristos fără crucea pe umeri, uităm că suntem chemaţi să părăsim toate şi ne lăsăm tentaţi de dorinţa de a avea toate, de a ne satisface toate capriciile, devenind alergici la orice renunţare, la orice sacrificiu. Chipul sfâşiat al Maicii Domnului arată că forţa noastră, ca ucenici ai lui Cristos, forţa apostolatului nostru, nu stă nici în bani, nici în construcţii, nici în diplomaţii, nici în cârdăşia cu puternicii lumii, ci în capacitatea de a suferi şi a ne jertfi pentru suflete din iubire faţă de Dumnezeu, asemenea lui Cristos care nicicând nu a fost mai puternic ca atunci când a fost bătut în cuie pe cruce, asemenea Sfântului Pavel care se lăuda cu neputinţele sale, căci nicicând nu s-a simţit mai puternic ca atunci când era pus în lanţuri şi redus la neputinţă. Un alt poet, D. Zabzynski, cântă forţa Mariei care se reflectă în tăieturile de pe faţa ei: „Toată frumoasă eşti şi fără pată, Fecioară Sfântă; de ce totuşi ai cele două tăieturi pe faţa ta? Spune-ne înţelesul darurilor tale, pentru ce ai primit acest soi de frumuseţe? Acum înţelegem ce ţi s-a întâmplat: le-ai primit de la oameni nelegiuiţi, sunt semnele forţei tale, pentru că toţi duşmanii lui Dumnezeu se tem de tine”.

Cu gândul la sanctuarul de la Jasna Gora, reînnoim azi Sfântă Fecioară propunerile noastre bune. În acest scop ne putem folosi de cuvintele rostite de regele Ian Razimierz care la 1 aprilie 1656 a declarat-o, pentru prima dată, pe Sfânta Fecioară Regina Poloniei, i-a închinat ei regatul şi i-a făcut jurământ de fidelitate: „Regină… promit să trăiesc fără păcate de moarte, promit să rămân fidel sfintei Biserici şi păstorilor ei, promit să trăiesc în pace, să iert tot răul ce mi s-a făcut, să fac bine tuturor, promit să duc o luptă necruţătoare împotriva greşelilor şi obişnuinţelor mele rele şi să-mi port paşii pe calea virtuţii”.Posted in Spiritualitate and tagged .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *