Se găseşte Spovada în Scriptură?

Spovada

Autor: Tim Staples Traducere: Radu şi Oana Capan Sursa: Catholic.com, 28 martie 2014 Spovada Domnul spune la Isaia 43,25: „Eu, Eu sunt Acel Care şterge păcatele tale şi nu îşi mai aduce aminte de fărădelegile tale”. Psalmul 103,2-3 adaugă: „Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul şi nu uita toate răsplătirile Lui; pe Cel ce curăţeşte […]

Deschideți articolul

Cât de mulţi apostoli au fost?

Apostolii

Autor: Jimmy Akin Traducere: Ecaterina Hanganu Sursa: Catholic.com, 12 şi 21 martie 2014 Apostolii Au fost doisprezece apostoli, nu-i aşa? De fapt, lucrurile sunt ceva mai complicate. Mai întâi, când Iuda Iscarioteanul a murit, a fost înlocuit de Matia (Fapte 1,12-26). Am putea spune: „Ei bine, au fost treisprezece apostoli în total, dar numai doisprezece […]

Deschideți articolul

Mângâiaţi, mângâiaţi pe poporul Meu!


Partea 6 din 9 din seria Oameni ai credinţei.Isaia

Autor: Mons. Vladimir Petercă Sursa: Actualitatea creştină, martie 2006 Isaia „Prin spiritul său puternic, el vedea sfârşitul timpurilor şi mângâia pe cei întristaţi în Sion!” (Sir 49,24) Isaia a creat o adevărată şcoală de profeţi, adică a reuşit să impună un curent de opinie, care s-a prelungit pe parcursul mai multor generaţii de oameni. Într-adevăr, […]

Deschideți articolul

Ultimele fapte şi sfârşitul fericit al lui Moise


Partea 5 din 9 din seria Oameni ai credinţei.Moise

Autor: Mons. Vladimir Petercă Sursa: Actualitatea creştină, martie 2005 Moise „Domnul i-a hărăzit multă cinste, arătându-i încă din timpurile de demult gloria sa.” (Siracide 44,2.4) Nu ştim ce să admirăm mai întâi, persoana sau activitatea lui Moise. Moise a fost un om al credinţei şi al ascultării de Dumnezeu, pentru că de aici îşi sorbea […]

Deschideți articolul

Cu Isus în deşert

pr. Raniero Cantalamessa

Autor: pr. Raniero Cantalamessa Traducere: pr. Mihai Pătraşcu pr. Raniero Cantalamessa Postul Mare începe în fiecare an cu relatarea despre Isus care se retrage în deşert timp de patruzeci de zile. În această meditaţie introductivă, ţinută în lipsa Sfântului Părinte, vrem să încercăm să descoperim ce a făcut Isus în acest timp, care sunt temele […]

Deschideți articolul

Este creştinismul un basm?

Mitul adevărat

Autor: pr. Dwight Longenecker Traducere: Radu Capan Sursa: Zenit, 16 ianuarie 2014 Mitul adevărat O acuzaţie preferată a ne-credincioşilor este că creştinismul ar fi un amestec de mituri antice, încălzit şi servit din nou. Basme cu zei întrupaţi, naşteri din virgine şi zei murind şi înviind sunt pur şi simplu re-povestite în contextul creştinismului. Este […]

Deschideți articolul

Decalogul sau grija lui Dumnezeu pentru om

Moise

Autor: Mons. Vladimir Petercă Sursa: Actualitatea creştină, februarie 2005 Moise Poporul evreu a devenit mai matur, deci mai conştient că trebuie să ducă la îndeplinire poruncile şi legile pe care însuşi Dumnezeu i le-a făcut cunoscute prin gura lui Moise: Decalogul sau Cele Zece Porunci. Decalogul prezintă, în cuvinte simple dar pline de viaţă, comportamentul […]

Deschideți articolul

Euharistia în Istoria Mântuirii (I)

Abraham şi Isac

Autor: pr. Veniamin Aenăşoae Sursa: Actualitatea creştină, februarie 2005 Abraham şi Isac O înţelegere mai profundă a Euharistiei presupune o încadrare a Ultimei Cine în ansamblul istoriei mântuirii. Revelarea lui Dumnezeu în timp face să apară, pe lângă istoria obişnuită, care consemnează războaiele, acordurile de pace sau invenţiile omului, o altă istorie, numită «istoria mântuirii». […]

Deschideți articolul

Isaia, un profet clasic al Bibliei


Partea 4 din 9 din seria Oameni ai credinţei.Isaia

Autor: Mons. Vladimir Petercă Sursa: Actualitatea creştină, februarie 2006 Isaia „Până la porţile veşniciei Isaia a străbătut cu spiritul, şi a vestit cele viitoare şi cele ascunse mai înainte de împlinirea lor!” (Sir 48,25). Pe vremea când eram student la Roma, unul dintre profesorii mei de pe atunci, de la Institutul Biblic era L. Alonso-Schökel, […]

Deschideți articolul

Legământul din Sinai

Muntele Sinai

Autor: Mons. Vladimir Petercă Sursa: Actualitatea creştină, ianuarie 2005 Muntele Sinai „O Dumnezeule, când tu ieşeai în faţa poporului tău, când tu înaintai prin pustiu; Pământul se cutremura, chiar şi cerurile se scuturau de rouă înaintea ta, Dumnezeule, ca şi acest Sinai, în faţa lui Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel!” (Ps 68,8-9) Poporul evreu şi-a amintit […]

Deschideți articolul