Maria, Mamă e Euharistiei

Print Friendly, PDF & Email

Autor: pr. Veniamin Aenăşoaei
Sursa: Actualitatea creştină, mai 2004

Maria şi Euharistia

Maria şi Euharistia

Luna Mai ne reuneşte pe toţi în jurul Mariei, prin recitarea Sf. Rozariu, prin cântările şi devoţiunile specific mariane, dar şi prin trăirea Euharistiei împreună cu Ea. În continuarea temelor dedicate Anului Pastoral, vrem să reflectăm împreună asupra temei Maria, Mamă a Euharistiei, pentru a ne regăsi cât mai bine în atmosfera specifică lunii mai. Nu vreau să propun prin aceasta, celor care prezintă cateheza, să abandoneze tema din programul pastoral. «Aranjarea şi împodobirea Bisericilor pentru celebrarea Euharistică», ci intenţionez mai degrabă să-i sensibilizez pentru a o simţi pe Maria alături de ei şi implicată în această aranjare şi împodobire a Bisericii pentru celebrarea şi în celebrarea Euharistiei. Mă refer, deci, la prezenţa vie a Mariei alături de celebrant, de ceilalţi slujitori ai altarului şi de fiecare credincios, în toate momentele celebrării euharistice, şi nu doar la o statuie, care o reprezintă pe ea, folosită drept decor pentru prezbiteriile bisericilor noastre, în timpul lunii mai.

Ascultăm şi proclamăm Cuvântul împreună cu Maria

Spaţiul şi ambientul în care a fost proclamat iniţial Cuvântul era foarte variat. Evanghelistul Matei dă o importanţă deosebită Predicii de pe Munte. Pentru Ioan, în schimb, Cenacolul pare să fie locul ideal al Cuvântului şi al Euharistiei. Astăzi El este proclamat de la pupitru sau de la amvon, în cadrul adunărilor liturgice. Acelaşi Cuvânt de odinioară devine Cuvânt actual pentru noi, cei de astăzi. Ascultându-L împreună cu Maria, învăţăm de la Ea cum să-L primim: păstrându-L în inima noastră (cf. Lc 2,51). El devine astfel Cuvânt viu, ce produce rod în sufletul nostru, aşa cum a produs rod şi în sânul Mariei. Maria ne învaţă şi cum să proclamăm Cuvântul: “Faceţi tot ce vă va spune” (In2,5), le-a spus Ea slujitorilor de la Nunta din Cana. Iar aceştia au urmat întru totul dispoziţiile lui Isus. Proclamarea Cuvântului de la pupitru sau de la amvon trebuie să trezească în ascultători dispoziţiile necesare spre a se pune pe deplin în slujirea lui Isus. Proclamând Cuvântul împreună cu Maria îşi va face cu siguranţă efectul. Faceţi tot ceea ce vă spune va deveni pentru fiecare credincios un imperativ de împlinire a întregii învăţături a lui Isus, atât în ceea ce priveşte reînnoirea inimii la lumina Cuvântului Său, cât şi în ceea ce priveşte reactualizarea actului de răscumpărare: “Faceţi aceasta în amintirea mea”(Lc22,19), prin celebrarea euharistică.

Celebrăm Euharistia împreună cu Maria

Pentru a exprima virginitatea Mariei, Sfinţii Părinţi au comparat-o pe Maria cu un câmp, care, deşi nu a fost arat şi semănat, a produs totuşi fructe foarte frumoase. În ziua în care ei s-au gândit că acel câmp era plin de grâu, au trecut de la imaginea Mariei câmp de spice la imaginea ei de Mamă a Euharistiei. Acest concept al Sfinţilor Părinţi, Maria, mamă a Euharistiei, a trecut ulterior şi în artă. În biblioteca din Vatican, într-un codice din 1424, există o miniatură care o reprezintă pe Maria ţinând cu mâna dreaptă pe copilul Isus şi având în mâna stângă un buchet de spice. Sfânta Fecioară pare să ne spună că Ea este Mama lui Isus şi deci mamă a Euharistiei, deoarece Trupul lui Isus Euharisticul este identic cu cel al lui Isus născut de Ea.

Această calitate Maria o dobândeşte şi prin faptul că Isus, cel care ni se dăruieşte prin Euharistie, este acelaşi dăruit de Ea lui Dumnezeu şi oamenilor. Ca fiică a poporului ales şi mamă a lui Isus din seminţia lui David, Ea se supune Legii şi-L prezintă pe Isus la Templu, la 40 de zile de la naşterea Sa, răscumpărându-L apoi, conform tradiţiei, cu doi pui de porumbel. Când a sosit însă ceasul de a-L dărui definitiv lui Dumnezeu pe Isus, în calitate de Miel, care ia asupra Sa păcatele lumii, nu a ezitat să o facă, ba chiar L-a sprijinit pe Isus, în jertfa Sa, cu prezenţa ei maternă. Iată de ce Maria este într-adevăr Mamă a Euharistiei, iar o celebrare fructuoasă nu se poate face fără prezenţa Ei.

Împreună cu Maria îl adorăm pe Isus Euharisticul

Obiceiul de a-L păstra pe Isus în Preasfântul Sacrament este motivat de necesitatea de a-L avea întotdeauna la dispoziţie pentru a-L duce la cei bolnavi sau muribunzi şi de practica dintotdeauna a Bisericii de a-L vizita pe Isus în afara Sfintei Liturghii şi de a-L adora în formă privată sau comunitară, ca răspuns la iubirea pe care Mântuitorul o manifestă faţă de noi prin rămânerea Sa în mijlocul nostru. După Înălţarea lui Isus la cer, cu siguranţă şi Maria a trăit o viaţă intens euharistică. Şi chiar dacă nu avem mărturii directe în acest sens în paginile Noului Testament, este de înţeles că, aşa cum
a ştiut să păstreze Cuvintele lui Isus şi să se gândească la ele în inima ei, la fel a ştiut să-L păstreze pe Fiul său euharistic şi să trăiască intimitatea cu El cu delicateţea şi iubirea ei de mamă.

Învăţând de la Maria şi trăind împreună cu Ea momentele de adoraţie ale lui Isus din Preasfântul Sacrament, vom ajunge să verificăm ceea ce spunea Papa Paul al VI-lea: “Oricine se îndreaptă cu devoţiune deosebită spre Preasfântul Sacrament şi se străduieşte să-L iubească cu zel şi generozitate pe Cristos, care ne iubeşte în mod infinit, experimentează şi înţelege în mod profund, cu bucurie şi cu rod spiritual, cât de preţioasă este viaţa ascunsă cu Cristos în Dumnezeu şi cât de mult valorează să stai în dialog cu Cristos; nimic nu este mai suav pe pământ şi nimic mai eficient pentru a parcurge viaţa de sfinţenie” (Enciclica Mysterium fidei, n. 35).

Posted in Teologie and tagged .

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *