Amintiţi-vă de Botezul vostru

Print Friendly, PDF & Email

Autor: pr. Ed Broom
Traducere: Oana Capan
Sursa: CatholicExchange, 8 ianuarie 2014

Baptisteriu

Baptisteriu

„Sfântul Botez este fundamentul întregii vieţi creştine, poarta vieţii în Duh (vitae spiritualis ianua), ce deschide calea spre celelalte Sacramente. Prin Botez, suntem eliberaţi de păcat şi renăscuţi ca fii ai lui Dumnezeu, devenim mădulare ale lui Cristos, suntem încorporaţi în Biserică şi făcuţi părtaşi la misiunea ei: ‘Botezul este Sacramentul renaşterii prin apă şi în cuvânt’.” (CBC 1213)

Celebrarea liturgică a Botezului Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Cristos trebuie să ne îndemne şi să ne motiveze să reflectăm la propriul nostru Botez, la semnificaţia lui, respectiv la implicaţiile lui, adică la obligaţiile ce decurg din el pentru noi. Dorim să vă oferim cinci scurte dar foarte practice sugestii despre modul în care ne-am putea înnoi propriul angajament baptismal în timp ce îl contemplăm pe Isus Cristos cum se lasă botezat de Sf. Ioan Botezătorul în râul Iordan. În Botezul Lui este revelat misterul sublim al Preasfintei Treimi – „o teofanie trinitară”. Se aude glasul Tatălui; Fiul (Isus) coboară în apele Iordanului; Duhul Sfânt coboară asupra lui Isus sub chip de porumbel (cf. Matei 3,13-17).

1. Semnul Crucii. Unul dintre cele mai importante semne care aparţin credinţei catolice este semnul Crucii. De fiecare dată când ne facem semnul Crucii ne mărturisim credinţa în Misterul Preasfintei Treimi – un singur Dumnezeu în trei Persoane separate şi distincte: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Acesta trebuie să fie un scurt moment în care să ne amintim de Botezul nostru şi de demnitatea care izvorăşte din acest Sacrament. Atunci când apa Botezului a curs pe fruntea noastră şi cuvintele Botezului au fost rostite de preot, daruri din abundenţă au coborât în sufletele noastre. Am devenit fii ai lui Dumnezeu, fraţi ai lui Isus Cristos şi prieteni ai Duhului Sfânt. De aceea, Sfântul Papă Leon cel Mare ne îndeamnă: „Creştinilor, recunoaşteţi demnitatea voastră”. Totul a început în momentul Botezului!

2. Data Botezului vostru. Dacă nu ştiţi data exactă a Botezului vostru sau datele Botezurilor copiilor voştri, de ce să nu vă amintiţi de ele în această săptămână? Sărbătoriţi! Ca fiinţe umane suntem chemaţi să celebrăm! Aniversări ale nunţilor, ale zilelor de naştere, sărbători – toate sunt momente de celebrare. De ce să nu adăugaţi o nouă categorie? Datele Botezurilor! Părinţii pot cu siguranţă să îşi catehizeze copiii amintindu-le Botezul lor în contextul unei celebrări. Cumpăraţi chiar un tort şi lumânări, dar oricum, mergeţi dincolo de a mânca şi a cânta. Explicaţi-le copiilor motivaţia acestei celebrări. Aceasta a fost a doua voastră zi de naştere. Aţi fost născuţi din apă şi din spirit în ziua Botezului vostru. Aţi devenit fii ai lui Dumnezeu; aţi intrat într-o nouă familie, Biserica, Poporul lui Dumnezeu!

3. Apa sfinţită. Folosiţi deseori apă sfinţită! La intrarea în biserică, este un obicei frumos să vă faceţi semnul Crucii cu apă sfinţită. Acasă, înainte de a merge la culcare, în fiecare seară, este un obicei frumos ca părinţii să îi binecuvânteze pe copiii lor în numele Preasfintei Treimi cu apă sfinţită. Încă o dată, amintiţi-vă de propriul Botez ori de câte ori sunteţi stropiţi cu apă sfinţită! Sf. Tereza de Avila spunea că folosirea apei sfinţite este un mijloc puternic pentru a alunga diavolul din preajmă! La Botez, preotul a făcut un mic exorcism! Harul nostru baptismal depăşeşte mult puterea diavolului!

4. Participaţi la Botezuri. De fiecare dată când participaţi la Sacramentul Botezului, amintiţi-vă de propriul Botez. La Botez ni se cere să ne lepădăm de Satana, precum şi de păcat – inamicul nostru de moarte numărul unu! Dacă sunteţi chemaţi să fiţi naşi, cu atât mai mult trebuie să întăriţi reînnoirea promisiunilor voastre baptismale. Atât părinţii cât şi naşii sunt chemaţi să trăiască simbolismul lumânării pascale şi al lumânării mai mici. Aceasta înseamnă că Isus este LUMINA principală, dar noi suntem chemaţi să luăm din lumina Lui şi să împărtăşim această lumină lumii întregi, în special finilor pe care Dumnezeu ni i-a încredinţat! Încă o dată, lăsaţi cuvintele Sf. Leon cel Mare să aibă ecou în străfundurile inimilor voastre: „Creştinilor, recunoaşteţi demnitatea voastră”.

5. Chemarea misionară. Înainte de a se înălţa la cer, Isus le-a încredinţat Apostolilor, şi nouă la fel, misiunea noastră de îndeplinit. Citiţi cu atenţie şi meditaţi ultimele cuvinte ale lui Isus: „Mi-a fost dată toată puterea în cer şi pe pământ. Aşadar, mergeţi, faceţi ucenici din toate naţiunile, botezându-i în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându-i să ţină toate câte v-am poruncit. Şi iată, Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul lumii”. Mesajul nu putea fi mai clar! Isus îi cheamă pe toţi cei botezaţi să ducă harul propriului lor Botez în întreaga lume. Harul lui Dumnezeu, prezenţa Treimii nu trebuie să fie ascunse sub obroc, ci să strălucească şi să fie împărtăşite întregii lumi!

Să încheiem ascultând cuvintele întăritoare ale Papei Benedict al XVI-lea: „Prin Botez, fiecare copil este integrat într-un nou grup de prieteni care nu îl abandonează niciodată în viaţă sau în moarte… Acest grup de prieteni, această familie a lui Dumnezeu, în care copilul este acum primit, îl va însoţi întotdeauna, chiar şi în zilele de suferinţă şi în nopţile întunecate ale vieţii; îi va da mângâiere, sprijin şi lumină” (Papa Benedict al XVI-lea, 8 ianuarie 2006 – citat din YouCat, nr. 193). Cu aceste cuvinte ale Papei Benedict şi cu aceste sfaturi practice, să ne străduim să ne trăim Botezul în cel mai înalt grad posibil – să devenim stele strălucind de sfinţenie, reflectând Lumina lui Cristos!

Posted in Spiritualitate and tagged .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *