Cateheze biblice: Rusaliile şi naşterea Biserici


Partea 11 din 12 din seria Cateheze biblice 2005-2006.Rusaliile

Autor: Oficiul pentru Evanghelizare şi Pastoraţie Biblică, Iaşi Sursa: Ercis.ro Rusaliile Orice om se întreabă despre începuturile existenţei sale. La fel se întâmplă şi cu Biserica. Când s-a născut Biserica şi cum a fost începuturile ei? La această întrebare ne răspunde sfântul Luca în cartea Faptele Apostolilor care prezintă drept început al Bisericii cea de-a […]

Deschideți articolul

Cateheze biblice: Învierea lui Isus


Partea 10 din 12 din seria Cateheze biblice 2005-2006.Învierea

Autor: Oficiul pentru Evanghelizare şi Pastoraţie Biblică, Iaşi Sursa: Ercis.ro Învierea „Iar dacă se vesteşte că Cristos a înviat din morţi, cum spun unii dintre voi că nu există înviere din morţi? … dacă Cristos nu a înviat, zadarnică este predica noastră şi zadarnică este credinţa voastră… Dar acum, Cristos a înviat din morţi, fiind […]

Deschideți articolul

Cateheze biblice: Pătimirea şi moartea lui Isus


Partea 9 din 12 din seria Cateheze biblice 2005-2006.Patima

Autor: Oficiul pentru Evanghelizare şi Pastoraţie Biblică, Iaşi Sursa: Ercis.ro Patima Răstignirea lui Isus reprezintă evenimentul cel mai public al vieţii lui Isus. Pătimirea şi moartea lui Isus au lăsat o impresie profundă asupra oamenilor de atunci şi de după aceea. Crucea a devenit însuşi simbolul creştinismului şi nu putem să ni-l imaginăm pe Isus […]

Deschideți articolul

Cateheze biblice: Isus din Nazaret, Mesia şi Mântuitorul lumii


Partea 8 din 12 din seria Cateheze biblice 2005-2006.Isus Cristos

Autor: Oficiul pentru Evanghelizare şi Pastoraţie Biblică, Iaşi Sursa: Ercis.ro Isus Cristos „În nimeni altul nu este mântuirea, pentru că nu este nici un alt nume sub cer dat oamenilor, prin care să ne mântuim” (Fap 4,12). Aceste cuvinte pe care sfântul apostol Petru le pronunţă în faţa membrilor Sinedriului din Ierusalim exprimă în maniera […]

Deschideți articolul

Da, Enoh şi Ilie au mers în cer

Pf. Ilie

Autor: Catholic Answers Traducere: Ecaterina Hanganu Sursa: CatholicExchange, 3 martie 2015 Pf. Ilie Mulţi catolici ştiu că Isus „a deschis porţile cerului” şi le-a permis celor drepţi să intre acolo. Catehismul Bisericii Catolice afirmă: „Cristos mort s-a coborât cu sufletul unit cu Persoana Sa divină în lăcaşul morţilor. El a deschis porţile cerului celor drepţi […]

Deschideți articolul

Cateheze biblice: Robia babilonică şi secolele care au urmat


Partea 7 din 12 din seria Cateheze biblice 2005-2006.Exilul babilonian

Autor: Oficiul pentru Evanghelizare şi Pastoraţie Biblică, Iaşi Sursa: Ercis.ro Exilul babilonian Ultima temă despre Vechiul Testament ia în consideraţie ultimele şase secole din istoria poporului ales, mai exact perioada cuprinsă între plecarea poporului ales în robia babilonică (587 î.C.) şi ivirea zorilor erei creştine. Cea mai importantă trăsătură a istoriei Israelului din această perioadă […]

Deschideți articolul

Cateheze biblice: Cucerirea ţării promise şi perioada regilor


Partea 6 din 12 din seria Cateheze biblice 2005-2006.Iosue

Autor: Oficiul pentru Evanghelizare şi Pastoraţie Biblică, Iaşi Sursa: Ercis.ro Iosue Subiectul propus pentru astăzi se referă la o lungă perioadă de timp din istoria Israelului, mai exact din vremea lui Iosue (pe la 1200 î.C.) până la căderea Regatului lui Iuda din anul 587 î.C. Despre această considerabilă perioadă de timp vorbesc o parte […]

Deschideți articolul

Cateheze biblice: Moise şi exodul


Partea 5 din 12 din seria Cateheze biblice 2005-2006.Moise

Autor: Oficiul pentru Evanghelizare şi Pastoraţie Biblică, Iaşi Sursa: Ercis.ro Moise După moartea patriarhului Iacob, cei doisprezece fii ai săi rămân în Egipt, în ţinutul Goşen. Se scurg sute de ani. Biblia nu menţionează nici un eveniment din această foarte lungă perioadă de timp, ca şi cum nimic important nu s-ar fi petrecut în aceste […]

Deschideți articolul

Cateheze biblice: Patriarhii


Partea 4 din 12 din seria Cateheze biblice 2005-2006.Abraham

Autor: Oficiul pentru Evanghelizare şi Pastoraţie Biblică, Iaşi Sursa: Ercis.ro Abraham Tema de astăzi abordează partea a doua cărţii Genezei, respectiv capitolele 12-50. Dacă în prima parte a Genezei protagonistul era Adam iar Biblia se interesa de istoria tuturor popoarelor lumii, începând cu capitolul 12, cartea Genezei restrânge mult perspectiva şi se concentrează asupra originilor […]

Deschideți articolul

Cateheze biblice: Creaţia


Partea 3 din 12 din seria Cateheze biblice 2005-2006.În Eden

Autor: Oficiul pentru Evanghelizare şi Pastoraţie Biblică, Iaşi Sursa: Ercis.ro În Eden Copii se întreabă despre începutul existenţei lor. La fel şi umanitatea. Cum au apărut oamenii pe pământ? Cum a apărut pământul? Cum au apărut aştrii de pe cer? Cum a apărut lumea? Încotro mergem? De ce există viaţa, suferinţa şi moartea? Sfânta Scriptură […]

Deschideți articolul