Ce ştiţi despre îngeri?

Print Friendly, PDF & Email

Autor: Alexandra Richards
Traducere: Corina Lupeanu
Sursa: CatholicExchange.com

Îngerii, creaturi cereşti

Îngerii, creaturi cereşti

Când eram copil, mama m-a învăţat rugăciunea către îngerul păzitor, şi timp de 20 de ani atât a fost tot ce am ştiut despre aceste misterioase creaturi cereşti. Am început recent să spun această rugăciune de trei ori pe zi şi am fost inspirată să aflu mai multe despre îngerul meu păzitor. Ca urmare a cercetărilor mele, am aflat că îngerii păzitori alcătuiesc doar una dintre cele nouă cete îngereşti. Le-am învăţat numele şi rolurile şi am fost intrigată mai ales de ceea ce Tradiţia ne învaţă că fac ei în timpul Sfintei Liturghii: duc Preţiosul Sânge al lui Cristos din Euharistie pentru a potoli setea sufletelor care suferă în purgatoriu.

M-am rugat întotdeauna pentru sufletele din purgatoriu, dar ce poate fi mai bun decât consolarea lor cu Sângele Preasfânt al lui Cristos? Recunoscând marea lui valoare, m-am apucat de îndată să spun de câteva ori pe zi faimoasa rugăciune a Sfintei Gertrurde: „Părinte Veşnic, eu îţi ofer Preţiosul Sânge al dumnezeiescului Tău Fiu Isus, în uniune cu toate Sfintele Liturghii celebrate astăzi în lumea întreagă, pentru toate sufletele din purgatoriu, pentru păcătoşii de pretutindeni, pentru păcătoşii din Biserica Universală, pentru cei din casa mea şi din familia mea. Amin”. Cu cât mă rugam mai mult, cu atât vedeam mai bine relaţia dintre slujirea îngerilor şi darul Preţiosului Sânge. Ca urmare, am început în ultima vreme să practic în timpul Liturghiei o devoţiune interesantă, deşi puţin cunoscută: când primesc Preasfânta Euharistie, o ofer ca mulţumire pentru lucrarea celor Nouă Cete îngereşti şi în special celor şapte îngeri din jurul tronului lui Dumnezeu.

Data viitoare când vei merge la Liturghie ai putea oferi Preasfânta Euharistie ca mulţumire pentru îngerul tău păzitor, aşa cum uneori oferi Sfânta Euharistie pentru încurajarea unui prieten bun. Ai putea apoi să continui cu şirul cetelor îngereşti. Serafimii formează prima ceată îngerească şi despre ei se spune că exprimă iubirea lui Dumnezeu. Ei păzesc sfântul tron dumnezeiesc în ceruri. Heruvimii alcătuiesc a doua ceată îngerească; ei exprimă înţelepciunea lui Dumnezeu. Ei păzesc tronul dumnezeiesc pe pământ, de exemplu tabernacolele din parohii. Tronurile formează a treia ceată îngerească şi exprimă pacea lui Dumnezeu. Aceste trei cete constituie prima ierarhie a îngerilor.

A doua ierarhie a îngerilor este formată din Stăpâniri, Virtuţi şi Puteri. Stăpânirile afirmă voinţa lui Dumnezeu, pe când Virtuţile îndeplinesc poruncile Sale. Dacă se prezintă obstacole, Puterile intervin pentru a le înlătura. O analogie din fotbalul american ne-ar putea ajuta să ne imaginăm acest lucru: Stăpânirile sunt asemenea antrenorilor care dau instrucţiunile; Virtuţile sunt asemenea jucătorilor care fug cu mingea; Puterile sunt ca şi jucătorii care îi plachează pe cei care fug cu mingea. A treia şi ultima ierarhie a îngerilor este formată din Principate, Arhangheli şi Îngeri. Principatele constituie a şaptea ceată îngerească şi protejează satele, oraşele, naţiunile şi pe conducătorii acestora. Arhanghelii formează a opta ceată îngerească şi sunt mijlocitori în vremuri de mare nevoie. În ultima ceată sunt Îngerii, care îi includ pe cei ce ne sunt însoţitori pe tot parcursul vieţii noastre şi ne îndeamnă să facem binele şi să evitam răul.

Cunoscând toate acestea, există nouă posibile intenţii în cadrul Sfintei Liturghii: când ai nevoie să simţi iubirea lui Dumnezeu (Serafimii); când ai nevoie să înţelegi înţelepciunea lui Dumnezeu (Heruvimii); când ai nevoie să accepţi împăcat voinţa lui Dumnezeu (Tronurile); când ai nevoie să cunoşti voinţa lui Dumnezeu (Stăpânirile); când ai nevoie de ajutor ca să faci voinţa lui Dumnezeu (Virtuţile); când ai nevoie de ajutor în înlăturarea obstacolelor care te împiedică să faci voinţa lui Dumnezeu (Puterile); când naţiunea ta şi conducătorii ei au nevoie de protecţie şi călăuzire (Principatele); când tu sau cineva drag aveţi nevoie de protecţie şi mijlociri speciale (Arhanghelii); şi în sfârşit, când tu sau cineva drag aveţi nevoie de călăuzire în viaţa zilnică (Îngerii).

[Mai jos se află un alt articol al aceleiaşi autoare, care îl continuă într-un fel pe cel de mai sus.]

Ce ştiţi despre îngerii voştri păzitori?

Când erai copil ţi s-a spus că eşti însoţit de un spirit misterios care pluteşte în jurul tău oriunde te duci. Ai învăţat că acest spirit misterios este bun şi că te protejează. Probabil ai învăţat şi acea rugăciune faimoasă. Pe scurt, tu şi eu am învăţat că avem un însoţitor pe tot timpul vieţii noastre despre care ştim foarte puţin. Tu ce ştii despre îngerul tău păzitor? Îngerii noştri păzitori sunt aleşi de către Dumnezeu din ultima ceată de spirite ale luminii. Ei formează o parte din a treia ierarhie a îngerilor, căreia îi aparţin şi Principatele şi Arhanghelii. Fiecare înger păzitor reflectă bunătatea lui Dumnezeu într-un mod particular şi este întotdeauna gata să meargă oriunde îl trimite voinţa lui Dumnezeu. Ei sunt păzitorii siguranţei şi mântuirii noastre şi obţin pentru noi harul perseverenţei finale.

Credinţa catolică nu numai că recunoaşte existenţa îngerilor păzitori ci, de-a lungul aproape întregii istorii a Bisericii, afirmă că fiecare om are în timpul vieţii sale propriul înger păzitor care nu este desemnat nimănui altcuiva. Acest lucru este valabil atât pentru creştini cât şi pentru necreştini, indiferent dacă sunt în stare de har sau de păcat. Slujirea îngerilor păzitori cuprinde îndatoriri extinse: ferirea de pericolele trupeşti şi sufleteşti, înlăturarea ocaziilor de păcat şi ajutor în depăşirea ispitelor, îl împiedică pe Satana să sugereze gânduri rele, inspiră şi alimentează în noi gânduri sfinte şi dorinţe evlavioase, oferă lui Dumnezeu rugăciunile noastre şi se roagă pentru noi, ne corectează dacă păcătuim, ne ajută în agonia morţii, întărindu-ne şi mângâindu-ne, ne conduc sufletele în ceruri sau în purgatoriu unde ne consolează. Îngerii noştri păzitori fac tot ce pot ca să ne ajute, dar ei nefiind atotştiutori, depinde de noi să le încredinţăm gândurile noastre intime printr-un act liber de voinţă. Este în avantajul nostru să nu avem secrete faţă de îngerul păzitor, deoarece el este cu siguranţă cel mai bun prieten al nostru după Dumnezeu şi Maica Sfântă.

Noi nu putem să îi percepem cu simţurile noastre pe îngerii noştri păzitori, dar ei sunt cu noi încă din momentul conceperii noastre. Sarcina lor nu este îndeplinită până când nu contemplăm cu ei Faţa lui Dumnezeu. Tandreţea îngerului nostru păzitor este aproape mai presus de cuvinte: „El luptă pentru noi şi nu cere mulţumiri, ci îşi ascunde victoriile tăcute şi continuă să îl contemple pe Dumnezeu” (pr. Faber). Nu vom şti decât în dimineaţa învierii noastre de câte pericole ne-a ferit, sau cât de mult din mântuirea noastră i-o datorăm lui. Lucrarea lui este dincolo de puterea meritului, deoarece lucrarea lui este o lucrarea de iubire. De câte ori am simţit prezenţa şi puterea lui salvându-ne din pericol? Avem în el un prieten nevăzut.

Sfântul Bernard le spunea discipolii săi: „Amintiţi-vă întotdeauna că sunteţi în prezenţa îngerului vostru păzitor… Nu faceţi niciodată în prezenţa îngerului vostru păzitor ceea ce nu aţi face în prezenţa mea”. Amintindu-ne permanent de prezenţa lor, avem la îndemână un mijloc excelent pentru a învinge ispita. Să invocăm frecvent mijlocirea lor în momente de ispită şi încercare. Să respectăm prezenţa lor, să binecuvântăm bunăvoinţa lor, să avem încredere în grija lor.

Datorăm devoţiune filială îngerilor noştri păzitori, pentru că ne avertizează cu blândeţe şi ne îndeamnă cu seriozitate. Cel mai bun dar de mulţumire pe care îl puteţi face îngerului păzitor este oferirea Sfintei Euharistii ca mulţumire pentru slujirea sa. Este de asemenea o idee bună să practicăm, asemenea multor sfinţi, consultarea îngerilor păzitori înainte de a face orice lucru, important sau mărunt. Mai mult decât atât, este de asemenea o practică bună nu numai să îţi aminteşti continuu de propriul înger păzitor, ci şi să recunoşti şi să saluţi îngerii păzitori ai altor persoane.

Îngerul tău păzitor vede în responsabilitatea lui un suflet de o valoare nepreţuită, deoarece a fost răscumpărat prin Preţiosul Sânge al lui Dumnezeu. Un suflet devine din ce în ce mai luminos prin Sângele lui Cristos. Un suflet în stare de har este un lucru frumos pe care să îl contemple cu bucurie îngerii noştri. Să nu îl întristăm pe însoţitorul nostru ceresc pătându-ne sufletele prin păcat, dar dacă ne-am pătat, să ne grăbim să fugim la Sângele lui Cristos care se revarsă prin toate cele şapte Sacramente.

Posted in Spiritualitate, Teologie.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *