Spovada văzută prin ochii unui preot

Autor: pr. Mike Schmitz Traducere: Rosana Bălănescu Eram odată într-un autobuz, împreună cu câțiva oameni mai în vârstă, mergând spre aeroport. Aceștia au observat că sunt preot și au început să îmi pună întrebări. „Faceți toate acele ‘chestii preoțești’?” „Da.” „Chiar și chestia cu Spovada?” „Da. Tot timpul.” O doamnă mai în vârstă a exclamat: […]

Deschideți articolul

Mă pot spovedi fără păcate de moarte?

Pr. Edward McIlmail, LC

Autor: pr. Edward McIlmail Traducere: Antonela Marian Sursa: RCSpirituality.org Î: Poate o persoană să meargă la Spovadă în fiecare săptămână chiar dacă nu are păcate de moarte? Poate o persoană să meargă la Spovadă și să mărturisească doar păcate veniale, sau trebuie să includă un păcat de moarte din trecut? Este un abuz față de […]

Deschideți articolul

Formarea unei conștiințe sănătoase

Autor: pr. Ed Broom OMV Traducere: Teodora Capan Sursa: CatholicExchange.com, 1 septembrie 2015 Fiecare dintre noi se naște și este înzestrat cu o conștiință individuală pe care suntem obligați să ne-o formăm, să ne-o cultivăm și să o urmăm pentru a trăi o viață mai bogată și mai morală. Dar aceasta necesită o conștiință bine […]

Deschideți articolul

10 sfaturi pentru a face o Spovadă bună

La Spovadă

Autor: Sam Guzman Traducere: Teodora Capan Sursa: CatholicExchange.com, 4 aprilie 2014 La Spovadă Pentru a face o Spovadă bună, este nevoie de pregătire în prealabil. Cu cât este făcută mai bine pregătirea anterioară, cu atât sunt mai abundente harurile și pacea care vin în suflet. Mai jos urmează 10 scurte îndrumări pentru a face o […]

Deschideți articolul

Când şi cum să mă spovedesc?

Spovada
Partea 14 din 24 din seria Catehezele Mons. Martinelli.

Autor: Mons. Raffaello Martinelli Traducere: pr. Mihai Pătraşcu Sursa: Ercis.ro Spovada Înainte de toate, ce este sacramentul spovezii? Sacramentul Spovezii (sau al Pocăinţei sau al Împăcării) este celebrarea iubirii milostive a lui Dumnezeu, care ne dăruieşte iertarea păcatelor, prin intermediul lui Cristos mort şi înviat, care, prin slujirea Bisericii, ne reconciliază cu Dumnezeu şi cu […]

Deschideți articolul

Cum să ne raportam la păcatele trecutului

Trădarea lui Petru

Autor: pr. Damian Ference Traducere: Mihaela Vatavu Sursa: WordOnFire.org, 27 mai 2014 Trădarea lui Petru Cum facem să privim păcatele din trecut nu ca păcate comise, ci ca păcate mărturisite şi iertate? Pr. Damian Ference ne oferă o explicaţie luându-l ca exemplu pe Petru, pentru a ne arăta că, deşi acesta se ştia un mare […]

Deschideți articolul

Se găseşte Spovada în Scriptură?

Spovada

Autor: Tim Staples Traducere: Radu şi Oana Capan Sursa: Catholic.com, 28 martie 2014 Spovada Domnul spune la Isaia 43,25: „Eu, Eu sunt Acel Care şterge păcatele tale şi nu îşi mai aduce aminte de fărădelegile tale”. Psalmul 103,2-3 adaugă: „Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul şi nu uita toate răsplătirile Lui; pe Cel ce curăţeşte […]

Deschideți articolul

Să depăşim frica de spovadă

Sacramentul Reconcilierii

Autor: Marco Doldi Traducere: pr. Mihai Pătraşcu Sursa: SIR, 25 martie 2014 Sacramentul Reconcilierii În următoarele zile, 28 şi 29 martie 2014, se va desfăşura, pentru prima dată în toată lumea, iniţiativa „24 de ore pentru Domnul” cu scopul de a-i apropia pe credincioşi de sacramentul Pocăinţei sau al Reconcilierii. Sacramentul provine direct din Paştele […]

Deschideți articolul

Căinţa, importanţa ei şi părțile care o compun

Autor: pr. Valentin Danciu Sursa: ReginaPacis.ro … Cu toţii am prefera să putem spune cu Toma de Kempis: „prefer să simt străpungerea inimii decât să îi cunosc definiţia” (Imitatio, I, 1). Dar, din nefericire, nu întotdeauna putem simţi căinţa interioară. În acele situaţii ne este de mare folos cunoaşterea elementelor esenţiale ale unei căinţe adevărate […]

Deschideți articolul