Catehism despre Preoţie

Print Friendly, PDF & Email

Autor: Sf. Ioan Maria Vianney
Traducere: dr. Ecaterina Hanganu

Sf. Ioan Maria Vianney

Sf. Ioan Maria Vianney

„Micul Catehism al Parohului din Ars” prezintă învăţătura catolică într-un mod simplu şi pătrunzător. Cuprinde sfaturile înţelepte ale Sf. Ioan Maria Vianney privind 36 de teme importante, şi constituie unul dintre cele mai convingătoare îndemnuri adresate nouă pentru a renunţa la păcat. Amintim cititorilor că Sf. Ioan Maria Vianney este figura în mod special supusă atenţiei în contextul Anului Preoţiei, convocat de Papa Benedict al XVI-lea între iunie 2009 şi iunie 2010.

Copiii mei, iată-ne ajunşi la Sacramentul Hirotonirii. Acesta e un Sacrament care pare a nu vă privi pe nici unul dintre voi, dar totuşi ne priveşte pe toţi deopotrivă. Acest Sacrament îl înalţă pe om la Dumnezeu. Ce este de fapt preotul ?! Un om care ţine locul lui Dumnezeu – un om care este investit cu toate puterile lui Dumnezeu. „Du-te!” spune Domnul nostru preotului; „după cum Tatăl M-a trimis pe Mine, eu te trimit pe tine. Toată puterea Mi-a fost dată Mie în cer şi pe pământ. Mergi aşadar, învaţă toate neamurile… Cel care te ascultă pe tine, pe Mine mă ascultă; cel care te dispreţuieşte pe tine, Mă dispreţuieşte pe Mine”. Atunci când preotul iartă păcatele, el nu spune „Dumnezeu te iartă”, ci „Eu te absolv de păcate”. La Prefacere el nu spune: „Acesta e Trupul Domnului Nostru”, ci „Acesta este Trupul Meu”.

Sf. Bernard spune că totul vine la noi prin Maria; la fel putem spune şi noi, că totul vine la noi prin preot; da, aşa e, totul: toată fericirea, toate harurile, toate darurile cereşti. Dacă nu am avea Sacramentul Hirotonirii, nu L-am avea nici pe Domnul. Cine L-a aşezat pe El aici, în tabernacol? Preotul. Cine a fost cel care v-a primit sufletul, la intrarea în viaţă? Preotul. Cine-l hrăneşte, cine-i dă putere să străbată calea vieţii? Preotul. Cine-l va pregăti să apară în faţa lui Dumnezeu, spălându-l pentru ultima dată în sângele Domnului nostru Isus Cristos? Preotul – întotdeauna, preotul. Şi dacă acel suflet ajunge în primejdie de moarte, cine-l înalţă din nou, redându-i liniştea şi pacea? Iarăşi preotul. Nici măcar o singură binecuvântare de la Domnul nu ţi-o poţi aminti fără să-ţi vină în minte, în aceeaşi clipă, imaginea preotului.

Mergi şi mărturiseşte-te Preasfintei Fecioare sau unui înger; te vor absolvi ei de păcate? Nu. Îţi vor da ei Trupul şi Sângele Domnului nostru? Nu. Preasfânta Fecioară nu poate să-L facă pe Fiul ei dumnezeiesc să coboare în Ostie. Poţi să ai cu tine şi două sute de îngeri, dar ei nu te pot absolvi de păcate. În timp ce un preot, oricât de simplu ar fi el, poate să o facă; el poate să îţi spună: „Mergi în pace; eu te iert”. O, cât de mare este preotul! Preotul nu va înţelege măreţia lucrării sale decât în ceruri. Dacă ar înţelege-o pe pământ, pur şi simplu ar muri, nu de frică, ci din iubire. Nici alte bunuri de la Dumnezeu nu ne-ar fi de folos fără preot. La ce-ar folosi o casă plină de aur, dacă nimeni nu-ţi deschide uşa! Preotul are cheia comorilor cereşti; el e cel care îţi deschide uşa; el e slujitorul bunului Dumnezeu, el e cel care îi administrează bogăţia. Fără preot, Moartea şi Patima Domnului nostru Isus Cristos nu ar fi de nici un folos. Uită-te la păgâni: ce avantaj au ei că Domnul nostru a murit? Vai! Ei nu au parte de mângâierea Răscumpărării, fiindcă nu au preoţi care să dăruiască sufletului lor Sângele Lui!

Preotul însă nu este preot şi pentru el însuşi: nu poate să-şi dea singur iertarea de păcate; nu-şi poate administra singur Sacramentele. El nu este pentru sine însuşi, ci numai pentru voi! După Dumnezeu, preotul este totul. Lasă o parohie fără preot timp de douăzeci de ani; vor ajunge să adore fiarele. Dacă părintele misionar şi eu însumi am pleca din parohie, aţi spune: „Ce să facem în biserica asta? Nu este Sfânta Liturghie; Domnul nostru Isus Cristos nu mai e aici: ne putem ruga la fel de bine şi acasă”. Când oamenii vor să distrugă religia, încep prin a-l ataca pe preot, fiindcă acolo unde nu mai e preot, nu mai există sacrificiu şi unde nu mai e sacrificiu, nici religie nu mai e.

Atunci când te cheamă clopotul la biserică şi cineva te întreabă „Unde mergi?”, ai putea să-i răspunzi: „Merg să-mi hrănesc sufletul”. Şi dacă te-ar întreba cineva, arătând cu degetul spre tabernacol: „Ce este uşa aceea de aur?”, răspunde-i: „E depozitul nostru, acolo unde se păstrează adevărata Hrană a sufletelor noastre”. „Cine are cheia? Cine adună proviziile? Cine pregăteşte masa şi cine serveşte la masă?” „Preotul”. „Şi ce anume e acea Mâncare ?” ” Preţiosul trup şi Sânge al Domnului nostru Isus Cristos”. O, Doamne! O, Doamne! Cum ne iubeşti Tu pe noi! Iată puterea preotului: dintr-o bucăţică de pâine, cuvântul preotului face un Dumnezeu. E mai mult decât dacă ai crea lumea… Cineva spunea: „Ar trebui atunci Sf. Filomena să-l asculte pe parohul din Ars?” Într-adevar, ar putea să-l asculte, odată ce şi Dumnezeu îl ascultă.

Dacă m-aş întâlni cu un preot şi un înger, l-aş saluta pe preot mai înainte de a-l saluta pe înger. Ultimul e prietenul lui Dumnezeu; dar preotul este cel care-i ţine locul. Sf. Tereza săruta pământul pe unde a trecut un preot. Când vezi un preot, ar trebui să spui: „Iată-l pe acela care m-a făcut copil al lui Dumnezeu şi mi-a deschis Cerul prin Sfântul Botez; cel care m-a curăţat după ce am păcătuit; cel care-mi hrăneşte sufletul”. Iar când vezi turnul unei biserici, ai putea să spui: „Ce este acolo, în locul acela?” „Trupul Domnului nostru”. „De ce e El acolo?” „Fiindcă a fost acolo preotul, care a celebrat Sfânta Liturghie”.

Ce bucurie au simţit Apostolii după Învierea Domnului nostru Isus Cristos, văzându-L pe Domnul pe care îl iubeau atât de mult! Preotul ar trebui să simtă aceeaşi mare bucurie, văzându-l pe Domnul pe care îl ţine în mâinile sale! Ce mare valoare au obiectele păstrate la Loretto care au atins cupa din care a băut Sfânta Fecioară şi copilul Isus! Dar degetele preotului, care au atins Trupul Sfânt al lui Isus Cristos, care s-au cufundat în potirul care conţine Sângele Său, care au atins discul pe care era aşezat Trupul Său, nu sunt oare mult mai preţioase? Preoţia este Iubirea Inimii lui Isus. Când vezi un preot, gândeşte-te la Domnul nostru Isus Cristos.

Posted in Teologie, Spiritualitate.

One Comment

  1. In urma cu 7 ani aceste relectii despre preotie ale Parintelui Vianney, care imi e foarte drag, au fost scanteia de la care s-a aprins focul mistuitor al iubirii pe care o am acum pentru preoti si pentru Sfanta Liturghie…

    Minunata postare…

    Pace si bine, lumina, bucurie, puritate si iubire pentru sufletele voastre!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *