Debut: un proiect formativ al Acţiunii Catolice din România

Print Friendly, PDF & Email

Autor: Radu Capan

Una dintre broşuri

Acţiunea Catolică din România, deşi încă fără reprezentare 100% naţională, se constituie tot mai mult într-un motor de acţiune în Biserica Catolică din ţara noastră. Chiar dacă la o primă privire am putea vorbi de „importuri”, în contextul deschiderii conaţionalilor noştri – nu întotdeauna benefică – spre ceea ce vine de „dincolo”, ACRO aduce de fapt o experienţă câştigată în alte ţări catolice în decenii întregi. Alţii ştiu mai bine decât noi că a face în comun presupune mai puţin efort şi are mai mare eficacitate decât „reinventarea roţii” la toate nivelele, în toate locurile. Ultima realizare a acestui for este lansarea unui proiect formativ intitulat „Voi sunteţi prietenii mei!” Când am luat în mână broşurile cu acest proiect, semn că etapa conceperii s-a încheiat şi se apropie etapa implementării, am ştiu că trebuie să realizăm un interviu pentru a populariza iniţiativa. Au avut amabilitatea să răspundă, încrucişat, Oana Tuduce – preşedinte ACRO şi pr. Felix Roca – asistent spiritual general al ACRO.

– Pentru ce un proiect un proiect formativ?
Pr. Felix Roca: Punctul de plecare este dat de convingerea că o asociaţie, cum este Acţiunea Catolică, nu poate lăsa formarea la voia întâmplării. Formarea umană, formarea creştină şi cea specifică Acţiunii Catolice trebuie să fie gândită, „organizată” şi oferită membrilor pentru ca aceştia să găsească răspunsurile necesare vieţii lor. Formarea, în sensul acesta, nu înseamnă îndoctrinare, acumulare de informaţii etc., ci înseamnă a forma persoana umană la lumina lui Cristos, astfel încât toate alegerile, comportamentele, atitudinile sale să fie inspirate din credinţa în Cristos. Iar acest lucru nu este deloc uşor şi, tocmai de aceea, devine o prioritate pentru Acţiunea Catolică.

– Să o luăm cu începutul şi anume cu definirea termenilor: ce este acela un proiect formativ şi care sunt obiectivele lui?
Pr. Felix Roca: Ideea de „proiect” redă faptul de a fi mereu „în construcţie”, în mod continuu „pe drum”. Am putea spune că formarea nu poate avea un sfârşit, deoarece orice etapă încheiată devine un nou început. Aşa este, în general, cu viaţa! Un proiect trebuie să fie mereu bine gândit şi are o desfăşurare logică ce pune împreună finalitate, itinerariile, conţinuturile, metodele şi instrumentele, formatorii şi pregătirea lor. Toate aceste etape răspund la întrebările: ce dorim să obţinem?, care este parcursul?, în ce modalitate?, cu cine?

Trecând de la general la specific, finalitatea proiectului formativ este aceea de a forma laici care să îşi trăiască credinţa în mod autentic şi fidel, în orice context al vieţii. Laici care, aşa cum spun documentele Bisericii, să fie mereu conştienţi că sunt „în lume”, dar nu „ai lumii”, ci „pentru lume”. Obiectivele ce se doresc să fie atinse pentru a forma astfel de laici sunt: interioritatea, fraternitatea, responsabilitatea, eclezialitatea. Toate aceste obiective trebuie să fie dezvoltate în viaţa membrului Acţiunii Catolice.

Oana Tuduce

– Cum s-a ajuns la actualul proiect formativ?
Oana Tuduce: Sigur, ca la orice început, până am ajuns la finalizarea acestui proiect formativ am parcurs un drum destul de lung. Prima dată e normal că am discutat în cadrul Consiliului Director despre cum am putea să facem formarea membrilor noştri într-un mod organizat. Ne-am dat seama că avem nevoie de un proiect formativ general şi astfel am pornit la drum.

Am început în martie 2006, la o primă întâlnire de formare a echipelor naţionale la nivel unitar (i.e. tineri, adulţi, responsabili copii), desfăşurată la Oradea, la care am invitat-o pe Maria Grazia Tibaldi, secretara Forumului Internaţional al Acţiunii Catolice, să ne explice ce este un proiect formativ, ce nu este şi cum funcţionează un proiect formativ în Acţiunea Catolică din Italia. În atelierele acelei întâlniri organizate pe sectoare, fiecare sector a trebuit să stabilească aspecte legate de identitatea sectorului: vârstele vizate, specificitatea activităţilor, metodele de lucru etc.

Acestea au fost primele roade. Apoi, un an mai târziu, la un Consiliu Naţional (mai 2007), tot echipele naţionale au trebuit să lege elementele găsite în cadrul întâlnirii de formare de la Oradea într-o primă propunere de proiect formativ. Pe marginea la ceea ce au lucrat echipele, noi, cei din Consiliul Naţional, am prelucrat ceea ce deja exista. Astfel că în Proiectul Formativ general, asistentul general şi preşedintele au descris identitatea unei Acţiunii Catolice în general, s-a prezentat Federaţia Acţiunea Catolică din România şi apoi s-au descris elementele proiectului formativ, figurile de formare prezente în Acţiunea Catolică. Iar vicepreşedinţii şi asistenţii pe sectoare au realizat, pe baza materialului de la echipe, itinerariile formative. Sunt câteva elemente noi introduse în identitatea Acţiunii Catolice, dar am considerat că sunt necesare şi de acum încolo ne rămâne să ne formăm membrii în baza acestui proiect formativ.

– De la teorie la practică: prin ce mijloace concrete se va materializa proiectul formativ pentru anul asociativ 2008-2009?
Oana Tuduce: Aşa cum am spus, până acum ne-am concentrat pe realizarea Proiectului Formativ, dar de acum încolo va trebui să facem formarea responsabililor pe utilizarea acestuia. Ne dăm seama de acest lucru cu atât mai mult cu cât în vară am participat la un campus al Acţiunii Catolice din Italia şi am observat, cu stupoare un pic, că participanţii abia atunci descopereau Proiectul Formativ al Acţiunii Catolice din Italia ieşit în 2004. Aşa că de acum formările vor miza foarte mult pe figurile formative în Acţiunea Catolică, rolul lor dar şi utilizarea itinerariilor formative.

Vom începe în februarie 2009 cu o formare pentru asistenţii Acţiunii Catolice, la care îl avem ca invitat pe Mons. Domenico Sigallini, asistentul general al Acţiunii Catolice din Italia şi al Forumului Internaţional al Acţiunii Catolice , care ne va vorbi despre figura şi rolul asistentului în Acţiunea Catolică. Aşadar, vom începe prin a face cunoscut acest Proiect Formativ asistenţilor şi vom invita şi echipele naţionale pe sectoare, tocmai pentru ca în ateliere să aibă posibilitatea să lucreze împreună.

Apoi vom avea câte o formare pentru fiecare sector separat, întâlniri în care tot pe Proiectul Formativ şi pe itinerariile formative vom lucra. La sectorul copii, cum încă nu avem un itinerariu formativ, dar cum acest Proiect Formativ introduce o figură nouă, aceea a educatorului, vom face o formare pe rolul şi misiunea unui educator în Acţiunea Catolică. Bineînţeles, şi pentru această întâlnire vom apela la experienţa Acţiunii Catolice din Italia şi vom avea invitaţi cu experienţă în acest domeniu. Desigur, vom relua şi anul viitor Campusul Naţional Unitar, care anul acesta a fost o mare reuşită. Sperăm să fie tot aşa şi cel care urmează.

pr. Felix Roca

– Cum s-ar putea descrie pe scurt fiecare dintre itinerariile formative: pentru adulţi şi tineri?
Pr. Felix Roca: Termenul de „itinerariu” face referinţă la un drum, la un parcurs pentru a ajunge la ţinta dorită. Nu se poate ajunge la o conştiinţă laicală matură fără a parcurge anumite etape bine conturate. Obiectivele proiectului formativ (interioritatea, fraternitatea, responsabilitatea, eclezialitatea) „generează” itinerariile. De exemplu, pentru a conştientiza primatul vieţii spirituale, itinerariul prevede un drum de formare pentru a ajunge la această conştiinţă… la fel cu fiecare obiectiv în parte.

Itinerariul formativ pentru sectorul adulţilor are următoarea desfăşurare: dorinţa de a-l întâlni pe Dumnezeu, chemarea pe care Cristos o adresează fiecărei persoane, răspunsul ce trebuie dat acestei chemări în contextul unei vieţi care se schimbă tot mai repede, urmând exemplul samariteanului milostiv din Evanghelie, căutând unitatea şi trăind credinţa cu fidelitate în orice moment al vieţii.

Itinerariul formativ pentru sectorul tineri urmăreşte să consolideze raportul personal cu Cristos, care să conducă la o dăruire permanentă de sine şi la o trăire activă, conştientă şi matură a întregii vieţi. Ştiu că în ansamblu totul pare foarte complicat şi stufos, dar un proiect formativ poate ajuta tocmai la crearea unei mentalităţi în ceea ce priveşte formarea, deoarece „cui i s-a dat mult, mult i se va cere”.

– Schimbând acum subiectul, dat fiind că tocmai s-au încheiat Zilele Acţiunii Catolice din România, puteţi face o scurtă evaluare?
Oana Tuduce: Da, aşa este, în 19 octombrie s-au încheiat Zilele Acţiunii Catolice, care fac parte dintr-un proiect lansat la nivel naţional, dar organizat pe plan local. Este al doilea an în care realizăm acest proiect, şi am continuat şi anul acesta tocmai pentru că anul trecut am avut ecouri favorabile. Din câte am urmărit cele câteva articole apărute cu ocazia diferitelor evenimente, eu cred că aş putea spune că şi anul acesta a fost o reuşită.

Atâta timp cât mai ales la nivel de ASTRU şi AGRU se reuşeşte să se organizeze activităţi împreună, este o mare realizare. Atâta timp cât în Dieceza din Iaşi, Acţiunea Catolică este promovată în tot mai multe parohii şi acest eveniment este o ocazie pentru a sta alături toate asociaţiile dintr-o parohie şi grupurile parohiale, cred că este tot un lucru pozitiv. Chiar în această perioadă Acţiunea Catolică din Iaşi a avut Adunarea generală la care a participat însuşi ES Francisco-Javier Lozano, Nunţiu apostolic în România şi Republica Moldova, împreună cu PS Petru Gherghel. Acesta este un semn al preţuirii păstorilor noştri. În plus, în aceste zile, cu ocazia diverselor evenimente şi prin mass-media, tot mai mulţi tineri, dar nu numai, află de această posibilitate de a fi prezent în Biserică nu doar asistând la Liturghii, ci şi făcând parte dintr-un grup activ în viaţa Bisericii.

Aş dori să vă mulţumesc în numele Acţiunii Catolice din România pentru iniţiativa avută, dar totodată şi pentru disponibilitatea pe care o întâlnim ori de câte ori apelăm la serviciile dumneavoastră de mass-media. Iar dacă activităţile noastre au ecou se datorează şi faptului că serviciile mass-media ale Bisericii noastre le promovează. Vă dorim mult succes în tot ce faceţi!

Posted in Biserică, Interviu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *