Despre imnul „Te Deum laudamus”

Print Friendly, PDF & Email

Autor: pr. Adrian Blăjuță
Sursa: Ercis.ro (după Famiglia cristiana)

Ne apropiem de sfârşitul anului 2018 şi începerea noului an. Este ocazie de bilanţ, de rememorare a evenimentelor trăite în anul care se sfârşeşte, cu bune sau mai puţin bune. Este totodată prilej de mulţumiri pentru cei care ne-au fost alături. În mod special este o ocazie bună să ne îndreptăm spre Dumnezeu, stăpânul istoriei, şi să îndreptăm mulţumirea noastră pentru tot ce ne-a oferit în anul pe care îl încheiem. În biserici, în mod special, păstorii şi credincioşii se îndreaptă spre Dumnezeu prin cântarea imnului „Te Deum laudamus” („Pe tine, Dumnezeule, te lăudăm”). În catedrala din Iaşi, păstorul diecezei, PS Petru Gherghel, împreună cu ceilalţi preoţi, persoane consacrate şi credincioşi vor intona acest imn la celebrarea de la ora 17.00.

Şi papa Francisc celebrează Te Deum-ul de sfârşit de an. Anul acesta, la ora 17.00 (ora Italiei, 18.00 a noastră), papa Francisc celebrează primele vespere ale Solemnităţii Sfânta Fecioară Maria, Născătoare de Dumnezeu, în bazilica „Sfântul Petru”. Totodată rosteşte Te Deum-ul de mulţumire pentru anul care se încheie.

Acest imn, Te Deum (mai exact: „Te Deum laudamus”, „Pe tine, Dumnezeule, te lăudăm”, în traducere românească) este un imn care se cântă în mod special în această zi de 31 decembrie.

Este imnul creştin de mulţumire prin excelenţă şi este în mod tradiţional cântat în seara de Revelion pentru a mulţumi Domnului pentru anul care tocmai se încheie, în primele vespere ale solemnităţii Sfânta Fecioară Maria, Născătoare de Dumnezeu. Este cântat şi în alte ocazii solemne speciale, ca de exemplu în Capela Sixtină după alegerea noului papă, înainte de dizolvarea conclavului sau la încheierea unui conciliu.

Cine l-a scris?

Există mai mulţi autori cărora le este atribuită paternitatea acestui text. În mod tradiţional, el a fost atribuit sfântului Ciprian din Cartagina. Astăzi, specialiştii atribuie editarea finală a acestui imn lui Niceta, episcop de Remesiana (adică Dacia inferioară) la sfârşitul secolului al IV-lea. Potrivit unei legende (care datează de la o cronică milaneză a secolului al XI-lea, atribuită în mod fals episcopului Dacio), Te Deum-ul a fost intonat de sfântul Ambrozie şi sfântul Augustin în ziua botezului acestuia din urmă, care a avut loc la Milano în anul 386, din acest motiv a fost numit şi „imn ambrozian”.

Cine a creat muzica?

Te Deum a fost interpretat de câţiva autori: Giovanni Pierluigi da Palestrina, de Victoria, Händel, Mendelssohn, Mozart, Haydn şi Verdi. Muzica lui Te Deum a fost folosită întotdeauna în mai multe ocazii: preludiul lui Te Deum H. 146 al lui Charpentier este folosit la începutul şi la sfârşitul transmisiilor de la Eurovision şi este de asemenea cântat la sfârşitul tuturor concertelor lui Nomadi (grup muzical din Italia). Te Deum este, de asemenea, intonat de cor la finele primului act al lui Tosca de Giacomo Puccini. Unele versete ale textului sacru au fost folosite pentru coloana sonoră a filmului realizat de Disney: „Cocoşatul de la Notre Dame”, în special în piesa „Refugiul (Sanctuarul!)”, care însoţeşte scena în care Frollo este pe punctul de a o ucide pe Esmeralda pe eşafod şi în scenele atacului asupra catedralei.

Care este conţinutul?

Imnul poate fi împărţit în trei părţi:

– Prima, până la „Paraclitum Spiritum” („Duhul Sfânt, Mângâietorul”), este o laudă trinitară adresată Tatălui. În mod literal, este foarte asemănător cu o rugăciune euharistică, care conţine repetarea de trei ori a lui „Sanctus” (Sfânt).

– A doua parte, de la „Tu rex gloriæ” („Tu eşti regele măririi”) la „redemisti sanguine” („le-ai răscumpărat cu sângele”), este o laudă adusă lui Cristos, Răscumpărătorul.

– Ultima parte, de la „Salvum fac” („Mântuieşte, Doamne”), este o continuare a rugăciunilor şi o alăturare a versetelor luate din cartea Psalmilor.

Imnul este, de obicei, cântat în coruri alternative: preoţi sau celebranţi şi poporul.

Textul

Te Deum (în limba română)

1. Pe tine, Dumnezeule, te lăudăm;
pe tine, Doamne, te mărturisim.
2. Pe tine, veşnice Părinte,
tot pământul te cinsteşte.
3. Toţi îngerii, cerurile şi toate puterile.
Heruvimii şi serafimii îţi cântă fără încetare.
4. Sfânt, sfânt, sfânt,
e Domnul Dumnezeul Oştirilor.
5. Plin e cerul şi pământul de mărirea slavei tale.
6. Pe tine te măreşte
corul preaslăvit al apostolilor.
7. Pe tine te slăveşte
numărul vrednic de laudă al prorocilor.
8. Pe tine te laudă
ceata strălucită a martirilor.
9. Pe tine te mărturiseşte Sfânta Biserică
pe toată suprafaţa pământului.
10. Pe tine, Tatăl
a cărui slavă este fără de sfârşit.
11. Şi pe Fiul tău unic,
adevărat şi vrednic de încredere.
12. Şi pe Duhul Sfânt, Mângâietorul.
13. Tu eşti regele măririi, Cristoase
Tu eşti Fiul veşnic al Tatălui.
14. Pentru mântuirea noastră,
tu nu te-ai sfiit să te cobori
în sânul Fecioarei.
15. Tu ai biruit ghimpele morţii
şi ai deschis, celor ce cred, împărăţia cerurilor.
16. Tu şezi de-a dreapta lui Dumnezeu,
întru mărirea Tatălui.
17. Noi credem
că vei veni ca judecător.
18. Deci pe tine te rugăm să vii într-ajutorul slugilor tale,
pe care le-ai răscumpărat cu sângele tău scump.
19. Învredniceşte-ne să fim număraţi
printre sfinţii tăi în slava ta cerească.
20. Mântuieşte Doamne, poporul tău şi
binecuvântează moştenirea ta.
21. Călăuzeşte-i şi înalţă-i pe ei în veac.
22. În toate zilele te binecuvântăm
şi lăudăm numele tău în veci şi în vecii vecilor.
23. Învredniceşte-ne, Doamne,
în ziua aceasta să ne păzim fără de păcat.
24. Miluieşte-ne, Doamne, miluieşte-ne.
25. Fie, Doamne, mila ta asupra noastră,
precum am nădăjduit şi noi în tine.
26. În tine, Doamne, am nădăjduit,
şi nu voi regreta în veci.

V. Să binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Duhul Sfânt.
R. Să-l lăudăm şi să-l preaînălţăm în veci.
V. Binecuvântat eşti, Doamne, în tăria cerului.
R. Şi lăudat, şi preamărit şi preaînălţat în veci.
V. Doamne, ascultă rugăciunea mea.
R. Şi strigarea mea să vină la tine.
V. Domnul să fie cu voi
R. Şi cu duhul tău.

Să ne rugăm:
Dumnezeule, ale cărui îndurări nu au număr şi a cărui comoară de bunătate este nemărginită, mulţumim Maiestăţii tale preamilostive pentru darurile primite, rugând pururea bunătatea ta, ca să dea celor ce te roagă cele cerute, nepărăsindu-i, să-i pregăteşti pentru răsplata viitoare. Prin Cristos Domnul nostru. Amin.

Te Deum (în limba latină)

1. Te Deum laudamus: te Dominum confitemur.
2. Te aeternum Patrem, omnis terra veneratur.
3. Tibi omnes angeli, tibi caeli et universae potestates
tibi cherubim et seraphim incessabili voce proclamant:
4. Sanctus, sanctus, sanctus
Dominus Deus Sabaoth.
5. Pleni sunt caeli et terra maestatis gloriae tuae.
6. Te gloriosus apostolorum chorus,
7. te prophetarum laudabilis numerus,
8. te martyrum candidatus laudat exercitus.
9. Te per orbem terrarum
sancta confitetur Ecclesia,
10. Patrem immensae maestatis;
11. venerandum tuum verum et unicum Filium;
12. Sanctum quoque Paraclitum Spiritum.
13. Tu rex gloriae, Christe.
Tu Patris sempiternus et Filius.
14. Tu, ad liberandum suscepturus hominem,
non horruisti Virginis uterum.
15. Tu, devicto mortis aculeo,
aperuisti credentibus regna caelorum.
16. Tu ad dexteram Dei sedes în gloria Patris.
17. Iudex crederis esse venturus.
18. Te ergo quaesumus, tuis famulis subvenit,
quos pretioso sanguine redemisti.
19. AEterna fac cum sanctis tuis in gloria numerari.
20. Salvum fac populum tuum Domine, et benedic hereditati tuae.
21. Et rege eos, et extolle illos usque in aeternum.
22. Per singulos dies benedicimus te. Et laudamus nomen tuum in saeculum, et in saeculum seculi.
23. Dignare, Domine, die isto sine peccato nos custodire.
24. Miserere nostri, Domine, miserere nostri.
25. Fiat misericordia toa, Domine, super nos, quemandmodum speravimus in te.
26. In te, Domine, speravi: non confundar in aeternum.

V. Benedicamus Patrem et Filium cum soncto Spiritu.
R. Laudemus et superexaltemus eum in saecula.
V. Benedictus es Domine, in firmamento caeli.
R. Et laudabilis, et gloriosus, et superexaltatus in saecula.
V. Domine, exaudi orationem meam.
R. Et clamor meus ad te veniat.
V. Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.

Oremus
Deus, cuius misericordiae non est numerus, et bonitatis infinitus est thesaurus: piissimae maiestati tuae pro collatis donis gratias agimus, tuam semper clementiam exorantes; ut qui petentibus postulata concedis, eosdem non deserens, ad praemia futura disponas. Per Christum Dominum nostrum.
R. Amen.

Posted in Artă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *