Scriptura vorbește: Solemnitatea Tuturor Sfinților

Print Friendly, PDF & Email

Autor: Gayle Somers
Traducere: Ecaterina Hanganu
Sursa: CatholicExchange, 30 octombrie 2015

Se spune că sfinții sunt cea mai frumoasă capodoperă a lui Dumnezeu făurită din trupul și sângele omului. Lecturile din Solemnitatea Tuturor Sfinților din ritul romano-catolic ne arată de ce este așa.

Evanghelia (Matei 5,1-12a)

În ziua în care Biserica ne invită să ne amintim șirul lung și continuu de sfinți care au trăit în fiecare epocă, de când Cristos a pășit pe pământ și până acum, Evanghelia ne indică Fericirile – lucru extrem de semnificativ, fiindcă nu există poate imagine mai clară în Sfânta Scriptură despre ceea ce este cu adevărat frumos în toată viața omului, decât cea pe care o găsim în această lectură.

Isus a dorit să îi învețe pe discipolii Săi că adevărata fericire (sau binecuvântare) în această lume se află în paradoxurile profunde ale vieții creștine. Cei care ar părea că au cele mai puține motive să fie fericiți (cei săraci în duh, cei care plâng etc.) trăiesc de fapt în fericirea pentru care am fost cu toții sortiți și după care tânjim. Să ne imaginăm cum au sunat aceste cuvinte pentru cei care le-au auzit pentru prima dată. Descrierea căii care duce la fericire merge de la sărăcia în duh la șocul persecuției, înainte de a ajunge la beatitudinea divină. Oare a mai auzit vreodată lumea o astfel de „rețetă” pentru o viață bună ? Isus ne spune clar că viața la care ne cheamă El nu are sens pentru mintea lumii – Împărăția Lui nu este din această lume. Desigur, El a fost cel dintâi care ne-a arătat că știe despre ce vorbește. Au mai fost și alții?

Da! Biserica ne amintește astăzi că istoria noastră este plină de persoane care au spus „Amin!” Fericirilor, deschizându-și cu totul viețile pentru lucrarea pe care Cristos dorea să o înfăptuiască în ei și prin ei. Sfinții sunt exemple vii că paradoxurile Fericirilor chiar produc fericire în viața omului. Sfinții, în decursul istoriei, au suferit atât de multe conflicte, dificultăți, persecuții, umilințe – dar oare au fost persoane nefericite? Nu, nicidecum: bucuria palpabilă a sfinților, care este relatată în istoria noastră și pe care o vedem cu propriii noștri ochi în timpurile actuale (Maica Tereza de Calcutta, Sf. Ioan Paul al II-lea) confirmă faptul că Isus a avut dreptate atunci când ne-a prescris îndrumările pentru fericire. Mărturiile lor ne dau curajul să spunem „Amin!” atunci când auzim citindu-se Fericirile.

Toți sfinții și sfintele lui Dumnezeu, rugați-vă pentru noi!

Tată, îți mulțumim pentru că ne-ai dăruit comuniunea cu prietenii Tăi, sfinții. Fie ca noi să primim ajutorul lor atunci când căutăm să trăim Fericirile!

Prima Lectură (Apocalips 7,2-4.9-14)

În viziunea sa apocaliptică asupra cerului, Sf. Ioan ne oferă o scenă care ne ajută să vedem viitorul celor care își trăiesc viața pe pământ în acord cu Fericirile. Este o scenă care descrie lucrarea lui Dumnezeu, care își ocrotește poporul de-a lungul timpului, atât pe evrei cât și celelalte neamuri, precum și participarea lor activă la destinul propriu. Aceștia toți sunt sfinții care, îmbarcându-se pentru călătoria care începe cu sărăcia în duh, trec prin persecuțiile inevitabile care îi însoțesc pe cei care trăiesc vieți supranaturale, ajungând în cele din urmă, îmbrăcați în veșminte albe, în fața tronului lui Dumnezeu. Împreună cu îngerii, învăluiți în Beatitudinea Divină, nu pot face nimic altceva decât să cânte: „Amin! Binecuvântarea și slava, înțelepciunea și recunoștința, cinstea, puterea și tăria să fie ale Dumnezeului nostru în vecii vecilor! Amin!” Cu alte cuvinte, sfinții ne spun că indiferent cât de mult ne costă să urmăm viața Fericirilor, ea merită să fie trăită.

Toți sfinții și sfintele lui Dumnezeu, rugați-vă pentru noi!

Tată, ajută-ne să avem întotdeauna în fața ochilor această viziune a gloriei cerești, urmând drumul care duce la Tine, în lumea aceasta și în cea viitoare.

Psalmul responsorial (Psalmul 23)

Încă de la începuturi, Dumnezeu l-a făcut pe om să caute fața Sa, știind că acesta este scopul pentru care am fost făcuți, dăruindu-ne adevărata fericire. Psalmistul ne amintește că aceia care tânjesc după comuniunea cu Dumnezeu trebuie să fie ca El – „Cine va urca pe muntele Domnului? Cine va sta în locul Său cel sfânt? Cel care are mâinile nepătate și inima curată, cel care nu-și înalță sufletul spre lucruri deșarte și nu jură cu viclenie”. Acesta este modelul de viață pe care Isus ni-l arată predicând despre Fericiri. De-a lungul tuturor secolelor de istorie a omenirii, sfinții au fost exemple privind cum putem deveni „neamul celor care îl caută pe El, care caută fața Dumnezeului lui Iacob”. Calea spre divin este gravată în trupul și sângele nostru.

Toți sfinții și sfintele lui Dumnezeu, rugați-vă pentru noi !

Acest Psalm este, în sine, un răspuns la celelalte lecturi ale noastre. Să îl citim din nou și să îl facem să fie rugăciunea noastră!

A doua lectură (1Ioan 3,1-3)

În Epistola sa, Sf. Ioan afirmă ca omul, capodopera pe care Dumnezeu a dăltuit-o din trup și sânge, are o singură sursă: nemăsurata Sa iubire pentru noi. El confirmă de asemenea pentru noi adevărul evident al Fericirilor: atunci când le vom trăim, nu ne vom potrivi cu lumea aceasta, așa cum nici Isus nu s-a potrivit. Cu toate acestea, dacă perseverăm, vom descoperi ceea ce abia întrezărim acum: „Știm că atunci când se va arăta, vom fi asemenea Lui, fiindcă îl vom vedea așa cum este”. Sfinții au fost întotdeauna oameni care, în primul și în primul rând, au fost fascinați, cuprinși și răpiți de iubirea lui Dumnezeu. Vedem astfel că ei sunt cei pe care i-a descris Sf. Ioan: „Oricine are această speranță în El, devine curat, așa cum El este curat”.

Toți sfinții și sfintele lui Dumnezeu, rugați-vă pentru noi!

Doamne Isuse Cristoase, promisiunea Ta că, dacă suntem fideli chemării Tale, vom fi într-o zi ca Tine, este mult mai mult decât ne-am fi gândit vreodată să cerem. Îți mulțumim pentru sfinți, ale căror vieți ne ajută să credem în această promisiune!

Posted in Biblic.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *