Zece moduri de a ne deschide către Spiritul Sfânt

Print Friendly, PDF & Email

Autor: pr. Ed Broom
Traducere: Radu Capan
Sursa: CatholicExchange, 10 iunie 2014

Spiritul Sfânt

Spiritul Sfânt

Dătătorul de daruri, Paracletul, Mângâietorul, Sfătuitorul, Prietenul, Sfinţitorul, A treia Persoană a Preasfintei Treimi – toate acestea sunt nume date Persoanei Spiritului Sfânt. Acesta are puterea extraordinară de a-i transforma pe păcătoşi în mari sfinţi – am văzut în cazul Apostolilor, în special a lui Simon Petru. Sfântul Papă Ioan al XXIII-lea spunea de fapt: „Sfinţii sunt capodoperele Spiritului Sfânt”. Un viitor sfânt puteţi fi şi Dvs, pot fi şi eu.

În acest articol aş dori să indic zece modalităţi concrete prin care ne putem aprofunda cunoaşterea, iubirea, intimitatea şi unirea cu Spiritul Sfânt, permiţându-i să îşi facă în noi lucrarea de transformare din păcătoşi în sfinţi. Se poate aşa ceva dacă devenim instrumente docile în mâinile lui Dumnezeu! Vino, Spirite Sfinte, peste noi coboară!

1. Rugăciunea. Deprindeţi obiceiul rugăciunii frecvente către Spiritul Sfânt. Vă puteţi ruga folosind o rugăciune tradiţională către Spiritul Sfânt: „Vino, Spirite Sfinte, umple inimile credincioşilor Tăi şi aprinde în noi focul iubirii Tale divine”. Dacă doriţi, puteţi folosi imnul „Veni Creator” în limba latină, sau secvenţa folosită la Rusalii, „Veni, Sancte Spiritus”, tot în latină. Puteţi apela şi la Litania către Spiritul Sfânt sau la alte rugăciuni către El. Nu uitaţi însă că vă puteţi ruga şi vorbi cu Spiritul Sfânt folosindu-vă propriile cuvinte, pur şi simplu vorbindu-i din inimă.

2. Faptele Apostolilor. Citiţi cartea care urmează în Noul Testament celor patru Evanghelii: Faptele Apostolilor. Scrisă de evanghelistul Luca, această carte arată cu claritate lucrarea puternică a Spiritului Sfânt în Apostoli – în special în Sfinţii Petru şi Pavel – precum şi în formarea Bisericii primare. În timp ce citiţi, fiţi atenţi la prezenţa şi la lucrarea Spiritului Sfânt şi cereţi-i să lucreze cu putere şi în viaţa Dvs! Vino, Spirite Sfinte!

3. Darurile Spiritului Sfânt. Preocupaţi-vă să cunoaşteţi darurile Spiritului Sfânt. Aţi primit aceste daruri în ziua Botezului Dvs şi au fost întărite apoi prin primirea Mirului. Dar ele trebuie folosite, puse în practică. Dacă aceste daruri nu sunt utilizate, am putea spune că „ruginesc”, adorm, devin inactive. Memoraţi-le şi studiaţi-le (de ajutor vă pot fi catehezele Papei Francisc despre aceste daruri). Iată-le: Înţelepciunea, Ştiinţa, Înţelegerea, Sfatul, Tăria, Evlavia şi Frica de Dumnezeu. Aceste daruri, conform Sf. Toma de Aquino, perfecţionează intelectul şi voinţa noastră, pentru ca să îl cunoaştem mai bine pe Dumnezeu şi să îl iubim mai fierbinte.

4. Tăcerea. Trebuie să cultivăm perioade de tăcere în vieţile noastre de zi cu zi, încercând să le combinăm pe Marta şi Maria (viaţa activă şi viaţa contemplativă) într-un armonios echilibru. Există pericolul să ne lansăm într-un activism frenetic, în care mai rămâne puţin timp pentru rugăciune şi şi mai puţin timp pentru tăcere. Spiritul Sfânt vorbeşte inimii atunci când aceasta este gata să asculte în tăcere. Împreună cu Samuel trebuie să ne rugăm: „Vorbeşte, Doamne, pentru că slujitorul Tău ascultă!”

5. Docilitatea. Tăcerea este condiţia necesară pentru a trece la următorul pas – docilitatea faţă de Spiritul Sfânt. O persoană ce trăieşte în starea harului sfinţitor, căutând în mod onest să ducă o viaţă sfântă, va fi expusă inspiraţiilor cereşti de la Spiritul Sfânt. Cheia este capacitatea de a asculta de aceste fine dar insistente inspiraţii, mai întâi discernându-le pe cele care vin de la Dumnezeu, după care vine greul: să asculţi şi să le urmezi. Spiritul Sfânt este, să spunem aşa, un mare domn, şi nu va forţa pe nimeni să facă ceva. În schimb El aşteaptă cu răbdare ca noi să răspundem. Lucrarea Sa poate fi foarte puternică doar dacă suntem tăcuţi, umili şi ascultători.

6. Lecturile spirituale. Foarte recomandate, tocmai în vederea docilităţii faţă de Spiritul Sfânt, este lectura unei capodopere spirituale: „La şcoala Spiritului Sfânt”, scrisă de maestrul francez Jacques Philippe. Lucrarea a apărut în 2010 în limba română la Editura clujeană Viaţa Creştină, cu subtitlul „Cum putem recunoaşte zilnic inspiraţiile Spiritului Sfânt”. Esenţa acestei cărţi este clară şi simplă: dacă dorim să ajungem la o viaţă sfântă trebuie să îl cunoaştem pe Spiritul Sfânt, trebuie să îl iubim şi să demonstrăm această cunoaştere şi iubire ascultând de inspiraţiile Sale cereşti.

7. Fiţi vigilenţi. Lucrarea celui rău este să ne descurajeze, să ne facă trişti şi să ne împingă spre singurătate şi disperare. Cum este în schimb lucrarea Spiritului Sfânt? Lucrarea „Oaspetelui dulce al sufletului” este în direcţia total opusă. Sfântul Ignaţiu de Loyola, în regulile sale pentru discernământ, ne explică cum lucrează Spiritul Sfânt. El ne întăreşte hotărârea de a-l urma pe Isus şi ne întăreşte credinţa, speranţa şi iubirea. Infuzează pacea şi bucuria şi energia pentru a-l urma pe Domnul. Ne încurajează să ne ridicăm mintea spre cele înalte. Ne mângâie cu gândul la mântuirea veşnică a sufletului. De aceea nu lăsaţi diavolul să vă descurajeze, ci cereţi Spiritului Sfânt să vă dea curaj şi să vă întărească.

8. Rugăciune, penitenţă, putere, perseverenţă şi desăvârşire. Încercaţi toate acestea în comuniune cu Spiritul Sfânt; toate sunt necesare pentru o unire constantă şi tot mai mare cu Spiritul Sfânt. Trebuie să ne rugăm Sfinţitorului. Apoi, asemenea Mariei şi Apostolilor strânşi în Cenacol pentru rugăciune, trebuie să practicăm penitenţa. Acesta va da voinţei noastre puterea de a face binele. Dar acest drum nu va fi fără piedici, aşa că ne trebuie perseverenţă, pentru ca atunci când cădem să ne ridicăm şi să pornim din nou la drum. Şi dacă facem toate acestea, Spiritul Sfânt ne va aduce la desăvârşire în urmarea lui Isus.

9. Singurătate? Probleme? Dacă experimentaţi singurătatea sau sunteţi copleşit de prea multe probleme, nu uitaţi să intraţi în adâncul inimii Dvs şi să vorbiţi cu Spiritul Sfânt, „Oaspetele dulce al sufletului”. Veţi înţelege că nu sunteţi de fapt singur şi că problemele şi crucile Dvs nu sunt chiar atât de grele precum aţi crezut. Spiritul Sfântă vă poate ajuta să vă rezolvaţi problemele sau cel puţin să le faceţi faţă mai bine.

10. Maria şi Spiritul Sfânt. Maria este fiica lui Dumnezeu Tatăl, Maica lui Dumnezeu Fiul şi este Soţia Mistică a Spiritului Sfânt. Sf. Maximilian Kolbe a scris deosebit de frumos despre relaţia intimă dintre Maria şi Spiritul Sfânt. Iar Sf. Louis de Montfort a mers până la a scrie că „Spiritul Sfânt dă buzna în inimile celor care o iubesc pe Maria”. Dacă doriţi o „invazie” în forţă în inima Dvs a Spiritului Sfânt, o experienţă personală a Rusaliilor în viaţa Dvs, atunci îndreptaţi-vă spre Maria. Aşa după cum Spiritul Sfânt a coborât asupra Apostolilor în ziua Rusaliilor prin rugăciunile şi prezenţa Mariei, El poate coborî şi în sufletul Dvs prin rugăciunile şi prezenţa Mariei. Vino, Spirite Sfinte, vino, prin imaculata inimă a Mariei.

Posted in Spiritualitate and tagged .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *