Acţiunea Catolică din România – trecut, prezent şi viitor

Print Friendly, PDF & Email

Autor: Lumea Catholica

Oana Tuduce
preşedinta ACRO.

Reprezentanţi ai Acţiunii Catolice din mai multe ţări europene şi nu numai s-au întâlnit la începutul lunii martie a acestui an în Spania, pentru a descoperi împreună provocările care stau în faţa creştinilor europeni de astăzi pentru o „nouă evanghelizare” a Europei. Acţiunea Catolică din România a fost reprezentată de membri ai Consiliului Director: Oana Tuduce – preşedinte, pr. Felix Roca – asistent spiritual, Anca Lucaci – vicepreşedinte sector tineri, Codruţa Fernea – secretar, precum şi Mihai Floran, membru ASTRU Cluj.

Într-una dintre zile, a avut loc o dezbatere de tip masă rotundă, coordonată de Oana Tuduce. Tema dezbaterii a fost „Tinerii creştini, apostoli constructori ai lumii”, şi a fost prezentat în cadrul ei profilul unui tânăr de astăzi, din realităţi locale diferite: Italia, Spania, România, Ucraina şi Ţara Sfântă. În continuare vă oferim un interviu acordat de Oana Tuduce pentru revista noastră, în care ne vorbeşte despre Acţiunea Catolică din România.

– Aţi participat în perioada 1-4 martie 2007 la Madrid la o întâlnire internaţională a Acţiunii Catolice; ne-aţi putea spune mai multe despre această întâlnire?
– Da, într-adevăr, în perioada 1-4 martie, a avut loc la Madrid cea de-a IV-a Întâlnire Continentală Europeano-Mediteraneană având ca temă „Încotro Europa? Creştinii – valorile şi speranţa viitorului”. Întâlnirea a fost organizată de Acţiunea Catolică Spania în colaborare cu Forumul Internaţional al Acţiunii Catolice (FIAC) şi a avut ca participanţi membri ai Acţiunii Catolice din Spania, Italia, Elveţia, Ucraina, Malta, Bulgaria, Portugalia, România şi Israel, precum şi din Argentina şi Burundi, ţări membre în secretariatul FIAC. Programul a cuprins dezbateri şi conferinţe despre Acţiunea Catolică şi contribuţia ei la noua Europă. În urma dezbaterilor şi a discuţiilor în grupuri, participanţii au adoptat un document angajament încercând prin acesta să ofere câteva repere în activităţile pe plan cultural, formativ, precum şi ecumenic şi interreligios.

– Cum este organizată Acţiunea Catolică în România?
– Cred că pentru a înţelege mai bine cum este organizată Acţiunea Catolică din Romania ar trebui să vedem ce denumim prin termenul de „acţiune catolică”. Ştim cu toţii că laicii sunt chemaţi să participe la „misiunea mântuitoare a Bisericii” realizând astfel apostolatul laicilor. «(…) laicii sunt chemaţi în mod deosebit să facă prezentă şi activă Biserica în acele locuri şi împrejurări în care ea nu poate deveni sarea pământului decât prin ei. Astfel, orice laic, în virtutea darurilor primite, este martor şi, în acelaşi timp, instrument viu al misiunii Bisericii înseşi „după măsura darului lui Cristos” (Ef 4,7)» (Lumen Gentium, 31). O formă organizată de apostolat al laicilor este şi Acţiunea Catolică.

Papa Pius al XI-lea, cel care a conturat misiunea Acţiunii Catolice, afirma: „Acţiunea Catolică nu este altceva decât ajutorul adus de laici la opera apostolică a ierarhiei; ea a existat de la originile Bisericii, luând în prezent o formă nouă, mai bine adaptată timpurilor actuale”. Încurajaţi de acest Papă, laicii din întreaga lume s-au organizat în asociaţii, forme de acţiune catolică: Acţiunea Catolică Italia -1868, Acţiunea Catolică Spania -1929, Acţiunea Catolică Malta -1930, Acţiunea Catolică Argentina -1931.

În Biserica Catolică din România, Acţiunea Catolică este prezentă, sub diverse denumiri (AGRU, ASTRU, A.C.), încă din 1928. Această tradiţie a fost întreruptă de anii comunismului, iar din anul 1990 activitatea asociaţiilor în diverse centre a fost reluată.

Ideea unei federaţii am putea spune că este recentă, dar nevoia de a face activităţi împreună şi de a avea o mai strânsă comunicare între asociaţiile de cele două rituri a existat de când am aflat unii de alţii. Astfel că în urma unor schimburi de experienţă începute în anul 1998 între ASTRU şi AC Iaşi s-a maturizat ideea de a constitui o structură care să reunească la nivel naţional asociaţiile forme de acţiune catolică.

Pentru a vedea dacă o astfel de structură ar fi posibilă, a avut loc o primă întâlnire, în ianuarie 2005, la Cluj-Napoca, în care s-au discutat aspecte tehnice ale realizării acestei structuri. La Blaj, în 9 aprilie 2005, s-a semnat un protocol de asociere şi de înfiinţare a Federaţiei Române a Acţiunii Catolice de către Acţiunea Catolică „Sf. Iosif” din Dieceza de Iaşi, Asociaţia Tineretului Român-Unit – ASTRU Blaj, ASTRU Cluj, ASTRU Oradea şi Asociaţia Generală a Românilor Uniţi – AGRU la nivel de Mitropolie.

Consiliile Naţionale ale Federaţiei, din mai 2006 de la Şumuleu-Ciuc şi din decembrie 2006 de la Păltiniş, au definitivat structura federaţiei, statutul şi planul trienal de activităţi. Astfel că, aşa cum este menţionat în statut, Acţiunea Catolică din România (ACRO) are ca scop reunirea formelor asociative de acţiune catolică, în vederea realizării apostolatului laic al Bisericii Catolice de ambele rituri din România. Prin formă de acţiune catolică înţelegem orice asociaţie care îndeplineşte cele patru note caracteristice, prevăzute de Conciliul Vatican II în documentul Apostolicam Actuositatem 20,2-3: eclezialitate, laicitate, organicitate şi colaborare cu ierarhia Bisericii Catolice.

Prin activităţile federaţiei ne propunem să promovăm comunicarea şi colaborarea între asociaţiile membre, să colaborăm cu alte forme asociative cu obiective compatibile, să fim reprezentaţi la nivel naţional şi internaţional precum şi în relaţiile cu ierarhia Bisericii Catolice din România (la nivelul Conferinţei Episcopale Române).

Federaţia este condusă de un Consiliu director care are în componenţa sa preşedintele (Oana Tuduce – ASTRU Oradea), trei vicepreşedinţi, unul pentru sectorul copii (Corina Gecăşan – ASTRU Blaj), unul pentru sectorul tineri (Anca Lucaci – preşedinte AC Iaşi) şi unul pentru sectorul adulţi (Alin Tat – AGRU Cluj Napoca), secretarul (Codruţa Fernea – ASTRU Cluj) şi nu în ultimul rând asistentul general (pr. Felix Roca). De asemenea fiecare sector are un asistent spiritual la nivel naţional.

– Care au fost ultimele activităţi mai semnificative ale ACRO?
– Activităţile cele mai semnificative din anul acesta au fost participarea la întâlnirea de la Madrid, pe care deja am menţionat-o, de asemenea asistentul general al federaţiei, pr. Felix Roca, şi asistentul naţional pentru sectorul adulţi, pr. Coriolan Mureşan, au participat, la invitaţia Acţiunii Catolice din Italia (ACI), la Congresul naţional al asistenţilor din ACI, care a avut loc la Roma la începutul lunii februarie.

Totodată, în perioada 9-11 martie am organizat la Oradea un curs de formare cu tema: Proiectul formativ în misiunea Acţiunii Catolice. Momentele formative au fost susţinute de Maria Grazia Tibaldi, secretara generală a Forumului Internaţional al Acţiunii Catolice. Aceasta a vorbit participanţilor despre necesitatea unui proiect formativ insistând asupra faptului că acesta va marca o etapă în atingerea scopului ACRO, aşa cum prevede statutul federaţiei, va implica o coresponsabilitate în această muncă şi va oferi o orientare, un itinerar formativ, atât pentru Acţiunea Catolică din România cât şi pentru cei care doresc să o cunoască.

– Ce perspective are ACRO?
– Suntem deschişi şi altor asociaţii de formă acţiune catolică să devină dacă doresc membri ai acestei federaţii. În ceea ce priveşte activităţile, în perioada 18-20 mai, la Luncani, se va desfăşura Consiliul Naţional al ACRO, în cadrul căruia vom încerca să definitivăm o propunere unitară, pe cele 3 sectoare de vârstă, a unui proiect formativ la nivel de federaţie. Apoi, între 12-18 august la Oradea, va avea loc un campus de vară cu Acţiunea Catolică din Dieceza Treviso din Italia, în cadrul unei înfrăţiri între ASTRU Oradea şi AC Treviso, dar la care vor participa şi membri ai celorlalte asociaţii din federaţie.

O altă activitate din calendarul ACRO şi FIAC pentru 2007 este un Seminar de formare pentru tinerii din sud-estul Europei, care va coincide cu Întâlnirea Ecumenică de la Sibiu, 4-9 septembrie. Întâlnirea va reuni aproximativ 50 de tineri din Acţiunile Catolice ale ţărilor învecinate României dar şi din Acţiunea Catolică din Italia, Spania şi poate chiar Argentina. S-a ales România ca loc de desfăşurare a acestei întâlnirii nu doar pentru că este o nouă ţară a Uniunii Europene, ci pentru că este o punte între Orient şi Occident, o ţară unde diversitatea religioasă este parte a vieţii de zi cu zi, şi trăirea credinţei a devenit o provocare într-o lume în care valorile morale şi spirituale nu sunt încurajate. Tema acestei întâlniri, „Credinţă şi diversitate în Europa”, ne va permite să dezbatem aspecte importante legate de valorile spirituale ale Europei, între trecut şi viitor, trăind prezentul într-un cadru multicultural.

O activitate care noi sperăm să încununeze activităţile din acest an va fi participarea unei delegaţii de 15 tineri la Pelerinajul tinerilor din Acţiunea Catolică în Ţara Sfântă. Pelerinajul este organizat de FIAC şi va avea ca temă „Pelerini ai păcii şi unităţii în Ţara Sfântă”. Acestea sunt în principiu activităţile noastre mari din acest an, iar pe lângă acestea există activităţile pe care fiecare asociaţie le are la nivel local, parohial şi diecezan, acolo unde este de fapt baza oricărei Acţiunii Catolice.

Posted in Interviu, Biserică.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *