Cine este Papa Ioan Paul al II-lea?

În contextul canonizării Papei Ioan Paul al II-lea (la 27 aprilie 2014), Ecaterina Hanganu ne propune un amplu material pentru a-l cunoaşte pe acest minunat Pontif.


Comunităţi familiale de evanghelizare

Pr. Mihai Vătămănelu OFMConv. propune o serie de cateheze săptămânale pentru Comunităţile familiale de evanghelizare, pe care le-a tradus după materialele originale semnate de pr. Renzo Bonetti. Le prezentăm ca material esenţial pentru cei care doresc să formeze astfel de comunităţi în parohiile lor; pot fi de asemenea extrem de utile în vederea pregătirii familiilor creştine, pentru misiunea de evanghelizare la care sunt chemate.


Despre Crezul Apostolic

Seria de articole reprezintă secţiunea despre Crez din Catehismul catolic de buzunar.


Istoria Adoraţiei Euharistice

Un material amplu, împărţit în patru părţi, semnat de John A. Hardon, SJ.


Marile figuri ale Vechiului Testament

O serie de articole după lucrarea lui Paul Maiberger –intitulată „Marile figuri ale Vechiului Testament”. Prelucrare articolelor a fost realizată de pr. Adrian Dancă, mai întâi pe un blog personal, apoi preluate pe ProFamilia.ro, şi în cele din urmă aici.


Oameni ai credinţei

Fără îndoială, fiecare epocă din viaţa oamenilor are nevoie de modele care să le contureze viaţa şi să-i modeleze prin exemplul lor mereu viu. Pe de altă parte, Biblia este un izvor nesecat de teme, imagini şi personaje care în diverse momente au servit şi servesc şi astăzi ca modele pentru generaţii de oameni aflaţi în căutarea adevărului. Avem nevoie de caractere şi modele care să ne conducă prin viaţă şi să ne lumineze paşii, atunci când urcuşul ni se pare mai greu iar puterile sunt tot mai puţine. Acesta este şi rostul meditaţiilor noastre din paginile revistei arhidiecezane Actualitatea Creştină.


Pr. Saunders răspunde

Pr. William Saunders este preot la parohia Fecioarei Speranţei din Potomac Falls şi profesor de catehetică şi de teologie la şcoala Notre Dame din Alexandria. El întreţine săptămânal rubrica „Straight Answer” în publicaţia „Catholic Herald”. Răspunsurile pe care le dă sunt foarte apreciate, dovadă faptul că ele sunt reluate de multe situri prestigioase (CatholicCulture.org, CatholicExchange.com, CatholicEducation.org ş.a.).


Problemele etice ale avortului

Isidor Chinez, Curs de bioetică. Responsabilitatea față de viața umană [curs pentru studenţii de anul V], ITRC, Iași 2009


1 2