TT: Recursul la fenomenologie (I.5)

Print Friendly, PDF & Email

Autor: pr. Richard M. Hogan
Traducere: Oana Capan
Sursa: www.nfpoutreach.org

Capitolul I.
Introducere la Teologia trupului

Secţiunea 5.
Recursul la fenomenologie

Karol Wojtyla

Mai important, fenomenologia oferă un instrument pentru examinarea persoanei. Fenomenologia studiază experienţele umane din punct de vedere interior. Din moment ce prin aceste experienţe noi devenim ceea ce suntem, studierea acestor experienţe şi a efectelor lor interioare ne oferă un instrument pentru a înţelege oarecum persoana umană din interior. Dat fiind că persoana este unul dintre conceptele cele mai importante în creştinism, metoda fenomenologică oferă un nou mod de studiere şi de percepere a Revelaţiei creştine. Sf. Toma, folosindu-se de Aristotel, a studiat persoana mai mult sau mai puţin „din exterior”, în mod obiectiv. „Nu a dezvoltat în mod corespunzător latura subiectivă a vieţii persoanei” [6]. Folosind metoda fenomenologică, Papa Ioan Paul al II-lea a putut să dezvolte latura subiectivă a persoanei, fără să compromită sau altereze în vreun fel adevărurile obiective fundamentale ale Revelaţiei.

Tocmai pentru că persoana este vitală pentru adevărul revelat, poate să existe o sinteză între fenomenologie şi credinţă. Fenomenologia îşi începe investigaţiile de la persoana umană individuală. Începe cu experienţa noastră conştientă de sine ca agenţi activi. Fenomenologia conduce apoi la misterul persoanei umane. Fenomenologia, subiectivă cum este, „deschide uşa” spre adevărul deplin despre om, revelat în ordinea obiectivă de către Dumnezeu. Papa Ioan Paul al II-lea face această conexiune între fenomenologie şi ordinea obiectivă a credinţei prin textul din Geneză: „Să facem om după chipul nostru” [7]. Omul este o persoană (are conştiinţa propriilor acţiuni, una dintre cele mai importante caracteristici ale persoanei) deoarece este asemenea lui Dumnezeu, făcut după chipul lui Dumnezeu. Referinţa la creaţia persoanelor umane după chipul lui Dumnezeu salvează viziunea subiectivă a fenomenologilor fără a pierde obiectivitatea Evangheliei. Adevărata natură a persoanei umane este revelată în ordinea obiectivă, dar experimentată şi studiată într-un mod subiectiv. Conţinutul Revelaţiei, adevăruri centrate pe persoană – Dumnezeu ca Persoană şi fiecare fiinţă umană ca persoană -, este dat fiecărei persoane umane şi experimentat într-un mod subiectiv. Ordinea obiectivă a Revelaţiei este legată în această manieră de experienţa subiectivă a fiecărei persoane umane. Nu este deci de mirare că unul dintre elementele distinctive ale pontificatului Papei Ioan Paul al II-lea este învăţătura repetată şi insistentă despre demnitatea (valoarea) fiecărei persoane umane.

Noua sinteză a Papei Ioan Paul al II-lea cuprinde întreg diamantul, întreg conţinutul Revelaţiei lui Cristos. Învăţăturile lui Cristos pot să fie împărţite în şapte domenii generale: Dumnezeu (Unic şi Trinitar), Creaţia, Întruparea, Biserica, Sacramentele, Harul şi Poruncile. În fiecare dintre aceste domenii există o cantitate imensă de material, care la rândul său se împarte în subcategorii. De exemplu, orice discuţie completă despre misterul Creaţiei include în mod necesar crearea îngerilor, crearea persoanelor umane, misterul căderii şi al păcatului originar, efectele păcatului, şi chiar şi Providenţa lui Dumnezeu arătată poporului Vechiului Testament. Noua abordare a Papei Ioan Paul al II-lea îmbrăţişează întreg conţinutul Revelaţiei, întregul diamant. Deşi există câteva subiecte privind Revelaţia pe care nu le-a analizat pe larg, acestea pot fi uşor studiate în conformitate cu metoda şi gândirea Papei. El a atins cel puţin pe scurt fiecare domeniu, şi din aceste remarci direcţia sa de gândire este clară. Alţii pot analiza mai departe aceste domenii. Sinteza teologică a Papei Ioan Paul al II-lea este de asemenea evidentă din subiectele pe care le-a tratat exhaustiv, un exemplu fiind tocmai Teologia trupului.

Această Teologie a trupului reprezintă cu siguranţă o privire subiectivă, interioară, asupra a ceea ce s-a întâmplat cu Adam şi Eva în Grădina Edenului înainte şi după căderea în păcat. Rezultatele acestei examinări a experienţelor protopărinţilor noştri sunt apoi aplicate unor domenii importante legate de sexualitate, căsătorie şi viaţa de familie. Papa Ioan Paul al II-lea a recunoscut clar faptul că a dorit să privească la realitatea subiectivă, interioară a vieţilor protopărinţilor noştri atunci când remarca faptul că unul dintre textele sale absolut centrale, al doilea capitol al Genezei, „prezintă crearea omului în special în aspectul ei subiectiv” [8].

Metoda fenomenologică este evidentă şi în lucrarea lui Karol Wojtyla despre Biserică intitulată „Surse de reînnoire” [9]. Scrisă ca o reflecţie despre Biserică la zece ani de la deschiderea Conciliului Vatican II, această lucrare începe cu întrebarea pe care şi-au pus-o Părinţii conciliari: „Biserică, ce spui despre tine însăţi?” [10] Dacă Biserica îşi poate pune o întrebare (şi, evident, aştepta un răspuns), atunci este un subiect personal – este o persoană. De fapt, Biserica este persoana mistică a lui Cristos [11].

Fiecare persoană are o minte şi o voinţă. Fiecare ştie ce doreşte şi ştie ce alege. Această conştientizare a ceea ce ştim şi ce alegem este numită conştiinţa noastră. Prin această conştiinţă de sine ne privim pe noi înşine atunci când învăţăm şi acţionăm. Conştiinţa noastră depozitează ceea ce am învăţat şi ceea ce am făcut. Depozitează experienţele noastre. Această funcţie de depozitare a conştiinţei noastre duce la a deveni ceea ce facem. Prin ceea ce este depozitat în conştiinţa noastră, ne determinăm noi pe noi – ne modelăm pe noi înşine în acele lucruri pe care le-am experimentat. Dacă exersăm la pian, aceste experienţe sunt depozitate şi treptat ne modelăm într-un pianist. (Desigur, nu putem niciodată altera complet sau cu atât mai puţin distruge ceea ce ne este dat prin creaţie de către Dumnezeu, cum ar fi faptul că, fiind persoane, suntem creaţi după chipul şi asemănarea Sa). În plus, depozitarea acestor experienţe înseamnă că avem o memorie a ceea ce am făcut. Fenomenologia sondează profunzimile conştiinţei noastre, în funcţia ei de memorare, pentru a studia experienţele noastre.

Din moment ce Biserica este persoana mistică a lui Cristos, cu minte şi voinţă, ea are şi conştiinţa propriilor acţiuni. De aceea, Biserica poate fi studiată ca subiect, ca persoană, din interior. În „Surse de reînnoire”, viitorul Papă s-a străduit să sondeze conştiinţa Bisericii privind propriile ei acte de cunoaştere, adică credinţa ei, şi conştiinţa alegerilor ei. Wojtyla a studiat Biserica din interior, aplicând metoda fenomenologică la o investigare teologică a Bisericii. După introducerea din Partea I, Părţile II şi III ale cărţii sunt o examinare a actelor de cunoaştere ale Bisericii şi respectiv ale actelor ei de voinţă. Partea a II-a este intitulată „Formarea conştiinţei”, iar partea a III-lea „Formarea atitudinilor”. Wojtyla foloseşte conştiinţa pentru a exprima auto-conştientizarea de către Biserică a ceea ce ştie (credinţa ei) şi atitudinile pentru a exprima auto-conştientizarea de către Biserică a ceea ce alege (acţiunile ei). Studierea Bisericii din interior, ca subiect personal, este o aplicare clară a metodei fenomenologice la una dintre temele majore ale Revelaţiei. „Inovaţia” Papei nu este prezentă deci doar în Teologia trupului.

Note:

[6] Vezi Rocco Buttiglione, Karol Wojtyla: Gândirea omului care a devenit Papa Ioan Paul al II-lea, (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans, 1997), pg. 82.

[7] Vezi Geneză 1,26.

[8] Vezi nr. 3, Teologia trupului, 19 septembrie 1979, „A doua relatare a Creaţiei: definirea subiectivă a omului,” L’Osservatore Romano (ediţia în engleză), vol. 12, nr. 39.

[9] Vezi Karol Wojtyla, Surse de reînnoire: Implementarea Conciliului Vatican II, (New York: Harper and Row, 1980.)

[10] Vezi Karol Wojtyla, Surse de reînnoire, pg. 36.

[11] Vezi Richard M. Hogan şi John M. LeVoir, Credinţa pentru ziua de azi, ediţia a doua, (Boston: Saint Paul Books and Media, 1995), pg. 151-185.Posted in Teologie and tagged .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *